Maria Weinehall är en av initiativtagarna till att starta den svenska rasklubben för Prazsky Krysarik. Vi träffas över en lunch tillsammans med Marias 11 veckor gamla dotter på en av årets varmaste dagar.

Hur började det hela?

Det började med importen av min första PK; Vilde (Tasso z Vysehradskeho Podhradi reds. anm.). Jag var nyfiken på rasen och sökte på internet efter information. Där hittade jag två olika svenska forum där man diskuterade kring rasen. Det ena forumet var för ”stammade” hundar och det andra var för ”ostammade” (alltså hundar med eller utan stamtavla). I början på hösten 2006 diskuterades det i ett av forumen om att vi skulle ha en rasmonter på My Dog. Det var nämligen inte krav på att det skulle vara en SKK-ansluten klubb för att få ha en monter. I samband med det så startades tankarna om att starta en klubb.

Vad var den största drivkraften till att starta en klubb?

Det var en så liten ras, både till antal och storlek, så vi tyckte att vi skulle försöka samla alla i en klubb och ett forum. Vi hade ju alla samma intresse. Rasen var då endast godkänd för registrering i hemlandet Tjeckien och vi fick inte ställa på officiella utställningar. Vi tyckte det var bra med erfarenhetsutbyte med alla som hade rasen, oavsett om de hade stammade eller ostammade hundar.

Vad var första steget ni tog för att starta igång klubben?

Vilde 2

http://spkk.se/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/DSC_0236-107x150.jpg 107w, http://spkk.se/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/DSC_0236.jpg 400w" sizes="(max-width: 170px) 100vw, 170px" /> Vilde – the one and only

Jag kontaktade SKK för att få information om hur man startade en klubb. Vi fick rådet att först starta klubben och sedan ansöka om anslutning till SKK. Vi var då några stycken som startade PKGS (Prazsky Krysarik Group of Sweden. Reds anm.).  I samband med att klubben startades, så stängdes de två forumen ner på internet och ett gemensamt skapades istället.

Vad blev nästa steg?

I januari 2007 skickade vi in ansökan till SKK om att Prazsky Krysarik skulle få registreras i SKK:s annexregister. Strax efter att vi skickat in vår ansökan hade SKK ett CS-möte (Centralstyrelsen. Reds anm.) där det beslutades att alla icke FCI-godkända raser som kan registreras i sitt hemland hos en FCI ansluten klubb numera skulle godkännas för registrering i SKK:s annexregister – om ansökan gjorts till SKK.

Var det mycket pappersarbete med ansökan?

Ja, det var ett omfattande arbete. Till exempel var det viktigt att lägga fram goda argument till att rasen skulle få behålla sitt tjeckiska namn så att det inte blev någon försvenskad variant. Därtill var det många sidor med bakgrund och rasarbete i hemlandet, samt underlag för ett beräknat medlemsantal.

Hur kom det sig att det tog till nästa år, januari 2008, innan PK fick ställas på officiella utställningar trots att de nu var registrerade i SKK?

Sådana beslut tas av utställningskommittén hos SKK och för att rasen skall kunna ställas måste det finnas en översatt rasstandard. Det är SKK själva som sköter översättningen och tyvärr hann de inte med det förrän efter halvårsskiftet 2007. Besluten görs gällande halvårsvis, därmed kunde rasen bedömas officiellt från 1 januari 2008.

Vilka aktiviteter gjorde ni första året med den nystartade klubben?

Det var viktigt för oss att skapa en sammanhållning inom rasen och det tillkom ständigt nya medlemmar som vi ville lära känna. Vi hade faktiskt ganska många aktiviteter första året bland annat en PK-träff i Borås våren 2007 och en rasspecial i Hässleholm samma sommar.

Hur gick själva anslutningen till SKK till?

När klubben väl var startad skickades ansökan om anslutning in till SKK. Vi insåg då att vi hade missat ett par saker som till exempel att en SKK-ansluten klubb måste ha SKK:s typstadgar. Det hade vi inte. För att ändra det var vi tvungna att utlysa ett extrainsatt årsmöte då det krävdes enligt våra första stadgar. Mötet hade vi i Stockholm i december 2007 och sen antogs stadgarna på det ordinarie Årsmötet 2008  i Borås i samband med My Dog i januari. Vi beslutade då alltså att anta nya stadgar enligt  SKK:s typstadgar och även ändra namnet från PKGS till SPKK enligt krav från SKK.

Hur var det att få ställa för första gången officiellt med PK på My Dog 2008?

Det var roligt. Vi ville att så många som möjligt skulle ställa sina hundar, både för att visa upp rasen och att visa för SKK att de fattat ett korrekt beslut när de godkände rasen för utställning.

Hur många anmälda hundar var det?

Det var 7 hundar på torsdagen och hela 11 hundar på söndagen. Det var riktigt bra med tanke på att det endast var ett 30-tal hundar registrerade vid den tiden!

Vilka har varit de största utmaningarna i arbetet att starta en rasklubb?

Definitivt att få alla att dra åt samma håll! Alla brinner för rasen och det är många starka viljor. Det har varit många och långa telefonsamtal och möten för att bemöta frågor och önskemål från medlemmar.

Vilka råd skulle du ge till någon som skall starta en rasklubb?

Ta hjälp av SKK! De är experter på det de gör och man får många goda råd. Ta lärdom av de som har erfarenhet så slipper man göra misstag som redan gjorts av andra. Läs gärna också boken ”Föreningsteknik” (finns att köpa hos SKK), den är till väldigt mycket hjälp vid möten och gällande formalia. SKK har också en frågebank på sin hemsida, där finns massor av information.

Jag tycker också det är viktigt att en klubb byter ut någon eller några ur styrelsen var eller vartannat år (även om allt fungerar väl) så att styrelsemedlemmarna inte blir utarbetade. Det är också bra med ”nytt blod” i en styrelse.

Något mer du vill dela med dig av?

Maria och Tjeckiska rasklubbens nuvarande ordförande Helena Jankova, på World Krysarik Show i Prag 2011.

http://spkk.se/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/phoca_thumb_l_bez_komentare4-138x150.jpg 138w, http://spkk.se/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/phoca_thumb_l_bez_komentare4.jpg 550w" sizes="(max-width: 255px) 100vw, 255px" /> Maria och Tjeckiska rasklubbens nuvarande ordförande Helena Jankova, på World Krysarik Show i Prag 2011.

Glöm inte varför klubben startades. Vi startade den för rasens skull. Den startades inte för att folk skall sälja valpar eller ”gå sina egna ärenden”. Glöm inte heller klubbens syfte: vi skall arbeta för bevarandet och utvecklandet av vår underbara ras Prazsky Krysarik.

 

 

SPKK:s första styrelse

2008 (SPKK’s första årsmöte, namnbyte/stadgeändring fr PKGS)
Ordförande:
Maria Weinehall
Vice Ordförande: Daniel Söderlind
Sekreterare: Peter Rydfjäll tom 080327, vakant till 081123,
därefter adjungerad sekreterare: Jenny Andersson
Kassör: Pia Eriksson
Övriga ledamöter:
Lina Edström
Suppleanter:
Sonia Brziak tom 080327, ord led fr. o. m . 080327
Pelle Andersson, Gunilla Hamrén,
Susanne Lövgren, tom 080410

Ett medlemsgäng på Årsmöte i Stockholm

http://spkk.se/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/sliderMedlem2-150x71.jpg 150w, http://spkk.se/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/sliderMedlem2.jpg 340w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> Ett medlemsgäng på Årsmöte i Stockholm