Problemet med utavel

Utavel är något som ofta förespråkas för hundraser när man börjar tala om problem orsakade av liten genetisk variatioon. Med utavel så menar jag nu genmigration, införsel av nya gener, nytt blod till en ras. De vanligaste formerna i hundvärlden torde vara inkorsning...

Tandproblem

Vi har fått flera rapporter om ett förhållandeviss stort antal hundar med seriösa tandproblem. I flera fall har hunden tappat eller fått dra ut flertalet lösa tänder vilket innebär att de är näst intill tandlösa vid ca 3 års ålder. Anledningen till tandförlusten för...

Problem vid horisonten: Matadoravel

Vi har en hel del allvarliga problem i denna ras när det kommer till avelsbasen. En stor orsak till alla dessa problem grundar sig i matadoravel. Matadoravel är ett mycket väldkänd orsak till spridningen av många genetiska defekter och sjukdomar som finns i en...

DLA test

Inledning Det finns ett gentest som man kan göra som inte bara ger dig som uppförare möjlighet att se till så att dina hundar avkommor kan ha ett så kraftigt immunförsvar som möjligt men även att se till så att den genetiska variationen i populationen bevaras. MHC...

Hundar; världens riktiga X men

Våra hundar har ett väldigt skiftande utseende och få skulle väll påstå att en liten prazsky, en grand danois , en chow chow eller en bulldog ser ut att tillhöra samma art. Skulle våra hundraser vara vilda tror jag med stor sannolikhet att taxonomerna hade...

Färg och källkritik

Färg och källkritik Man kan läsa på flera utländska såväl som svenska hemsidor om de färger och mönster som rasen får ha enligt standarden och även sådana som inte står med. Man kan ofta även få upp information om hur man skall avla på dessa färger eller skall jag...