Domarkompendium

Vårt raskompendie/domarkompendie färdigställdes i slutet av år 2012. Här finns kompendiet att se som pdf. Du kan ladda ner och skriva ut filen om du vill. Klicka här för att öppna i ny...

Avslag, nya registreringsregler, SKK/AK nr 2-2013

I slutet av 2012 så beslutade rasklubben på avelsrådets inrådan att ansöka hos SKK om nya registreringsbestämmelser som var tänkta att förhindra ytterligare exempel av den dåliga avel som genomförts av uppfödare i rasen under de senaste åren. Flera unga avelsdjur har...

Nya registreringsregler

Nya registreringsregler som ska gälla för registrering i SKK från och med 2013-01-01 finns nu tillgängliga på SKK.se. De nya reglerna för rasen ser ut som följande. Prazsky krysarik Rasen är ej erkänd av FCI och registreras i SKKs Annexregister. Registreras med...

Mer om SKKs vägledning

SKK/AK nr 4/2012, utdrag ur protokoll § 98 Skrivelse från Svenska Prazsky Krysarik Klubben ang. AKs vägledning vid tolkning av grundreglernas avelsparagraf Förelåg skrivelse från Svenska Prazsky Krysarik Klubben (SPKK) med synpunkter på AKs vägledning vid tolkning av...