Rasutvärdering 2013

Några kvantitativa mål finns inte med i RAS vilket försvårar en utvärdering av om målen uppfyllts. Vid nästa revidering bör klarare kvantitativa mål skrivas in i RAS Avelsbasen Långsiktiga mål Att uppehålla och förstärka den genetiska variationen. Strategi För att nå...

Mönstring 2014

Vi har fått tillstånd att hålla en mönstring under 2014. Vi hoppas att många ägare till hundar som är av prazsky typ men som saknar stamtavla kommer att försöka mönstra in sina hundar. Rasen behöver nytt blod för att kunna hållas frisk och kry. Vi ber därför alla som läser detta att spridda denna information och gärna länka till denna sida.

Syringomyeli i rasen

Avelsrådet har fått information om ett fall av syringomyeli i rasen, vi ser mycket allvarligt på detta och kommer att införa rekommendationer med anledning av detta.
Syringomyeli har visat sig vara mycket vanligare än man först trott, speciellt hos vissa småhundsraser såsom cavalier king charles spaniel. Syringomyeli kan orsakas av olika saker, bland annat av trauma mot ryggraden eller bakre delen av skallen. Andra orsaker kan vara tumörer eller araknoidit, som innebär att hjärnans spindelvävshinna är inflammerat. Hos hund handlar det dock oftast om occipital hypoplasi. Syringomyeli är en sjukdom som inte alltid ger upphov till symptom. Några syptom som dock är vanliga hos hundar med syringomyeli inkluderar skolios, ataxi, bakbenssvaghet, samt symptom såsom försämrad kontroll av frambenen samt kramper. Skolios innebär att ryggraden är krökt i sidled samt roterad. Ataxi innebär en oförmåga att koordinera muskelrörelser. Ett annat relativt vanligt symptom är kopplat till kroppshållningsframkallat obehag. Detta kan ofta observeras i form av att hunden föredrar att sova med huvudet i en upphöjd position, samt att den föredrar att äta ur matskålen då den står upphöjd från golvet.

Problemet med utavel

Det pratas ibland om mönstring och andra former av utavel i vår ras och självfallet så finns det de som är för och de som är emot. Riskerna med utavel är något som ofta förrs fram och här ska vi försöaka ta upp några av dessa samt diskutera dem.

Svenska hundar allt mindre inavlade

SKK har gjort en sammanställning över den genomsnittliga inavelsgraden hos svenska hundar och sett en tydlig i att inavelsökningen successivt avtagit sedan 1990-talet. SKK tolkar det som att uppfödarna blivit mer medvetna om riskerna med inavel. Man kan fråga sig om man kan se samma kunskapsökning i vår egen ras.

Tandproblem

Flera fall av tandproblem har konstaterats i rasen och vi behöver din hjälp m,ed att kontrollera hur utbrett detta problem är.