RAS utvärdering 2010

RAS utvärdering 2010
RAS för rasen prazsky krysarik publicerades för första gången under våren 2010.
De kortsiktiga mål som står med i RAS är:

Populationen pk

I dagsläget finns det bara några tusen Prazsky Krysarik i världen och under hundra registrerade i Sverige. Många färre av dessa finns i aktiv avel, så den riktiga avelspopulationen är mindre. Detta gör att rasen är känslig för inavel och kommer att fortsätta att vara det för lång framtid…

Avelsstrategier

SPKK har i dagsläget inga rekommendationer angående rasbundna sjukdomar.
Anledningen till detta är att vi är en nybliven rasklubb och har blivit rekommenderade av SKK att avvakta med avelsrekommendationer till dess vi har mer statistik om rasens hälsoläge i Sverige…