Klicka på länken för PM i pdf-format minigruppen

INBJUDAN
Inofficiell RAS-klubbsutställning i Hässleholm
Lördag den 16 maj 2015
Domare: Mikael Nilsson
Sista anmälningsdag/betaldag 20 april 2015
Medlemskap i rasklubb krävs
internetanmälan görs på sidan www.phalenesallskapet.se
eller använd SDHKs NYA anmälningsblankett finns att hämta på sidan www.sdhk.net
Inbetalas till Bankgiro 421-2783 Swedbank, märk inbet ”Minigruppen”
För våra utländska betalare gäller detta:
IBAN SE3180000802180040243552 ange alltid IBAN
tillsammans med bankens BIC/SWIFT adress SWEDSESS
Anmälan skickas till: Karin Johansson, Gnallen Vegas Hage, 640 24 Sköldinge
Har Du frågor ring 0157-50037
Eller mail phalenia@phalenesallskapet.se
Glöm inte att uppge regnummer namn och klass på inbetalningen
Anmälningsavgifter
Valpklass (4-6 mån), (6-9 mån) 100 kr
Juniorklass (9-18 mån), Unghundsklass (15-24 mån), Öppenklass (> 15 mån) och Championklass (>15 mån) 200 kr Veteranklass (> 8 år) 100 kr
Hjärtligt Välkomna!
PhalèneSällskapet