Från och med 1 januari 2014 är SPKK ansluten till Specialklubben SDHK (Svenska Dvärghundklubben).
2014 kommer medlemsavgiften att vara densamma trots att SPKK betalar en relativt stor summa för varje medlem till SDHK.
Medlemsavgiften kan komma att justeras vid Årsmötet 2014, men om det blir en höjning så gäller den tidigast från 2015.

Om du är medlem i SPKK kommer du att från och med nästa år alltså kunna deltaga på SDHK’s officiella utställningar, det arrangeras ca 8 stycken per år.