SKK/FK 3-2013, utdrag ur protokoll

§49

c) Ansökan om flytt till steg III för prazsky krysarik Svenska Prazsky Krysarik Klubben, SPKK, har inkommit med en ansökan om att flyttas till steg III som avtalsansluten klubb. Ledamöterna diskuterar ansökan och konstaterar att SPKK har fungerat väl de senaste åren. Föreningskommittén beslutar att bevilja klubben att flyttas till steg III som avtalsansluten klubb.


Detta innebär att vi nu kan ansöka om att få SDHK som specialklubb. Det är något medlemmarna i SPKK tidigare haft som önskemål, alltså kommer vi troligtvis att ansöka inom en snar framtid. Synpunkter på detta lämnas lämpligen via mail till styrelsen@spkk.se.