OBS! Från 1 januari 2017 kommer kravet på att följa klubbens avelsrekommendationer för att vara med på uppfödarlistan att tas bort.
Alla uppfödare som är medlemmar i klubben får alltså vara med på listan.
Istället kommer vi att ha krav på att rekommendationerna följs på de kullar som ska läggas upp. Kullar som inte följer SPKKs rekommendationer får inte vara med på hänvisningen.

Sidan kommer att uppdateras. Saknas du på uppfödarsidan? Maila till info@spkk.se.

På denna sida kan alla uppfödare av prasky krysarik vara med, även om den som inte har kennelnamn ännu. Kraven är enkla: medlemskap i SPKK och (2016) att följa de rekommendationer som SPKK har satt för uppfödarhänvisning (se nedan).

Du som funderar på att skaffa hund bör vara noggrann i ditt val av uppfödare att köpa hund av, vare sig det gäller uppfödare av prazsky krysarik eller andra raser.
Ta kontakt med flera uppfödare och bilda dig en egen uppfattning om vilken uppfödare som motsvarar dina förväntningar.

Valpköpare: Ta ditt ansvar för rasens framtid och se till att välja valp från en kull som följer dessa mycket enkla krav!

  Krav att följa för att SPKK ska rekommendera en uppfödare:

-Avelsdebut vid TIDIGAST 24 månaders ålder

Att inte para vare sig hane eller tik innan hunden uppnått 24 månaders ålder är ett krav som ställs pga att flera uppfödare inte hörsammat MINIMIåldern 18 månader som Jordbruksverket beslutat (detta är det alltså lag på!).

 

18 månader gäller visserligen endast för tikar, MEN det betyder inte att ALLA hanar kan paras så fort de blir könsmogna. Tvärtemot! De flesta hanar är inte klara för avel förrän vid 2-3 års ålder. Några hanar har använts vid mycket låg ålder, en hane var endast 6-7 månader gammal när han parade sin första tik. Innan han fyllt ett år var han redan pappa till 2 kullar! Tyvärr visade det sig att just denna hane hade generell demodex och inte alls borde ha använts i avel. Om hanhundsägaren hade väntat ett tag till hade symptomen varit synliga och hanen hade förhoppningsvis inte använts.

Eftersom det om och om igen används hanar som är på tok för unga ser vi inget annat råd än att sätta ett krav som ligger över Jordbruksverkets lagstadgade minimikrav.

-Inavelsgrad som inte överstiger 6,25%

Så här säger SKK om inavelsgrad:

Inavelsgrad

Inavelsgraden anger hur stor del av avkommans gener som blivit dubblerade genom föräldrarnas släktskap, räknat över ett visst antal generationer. Det är viktigt att inavelsgraden hålls på en låg nivå.

Hundar som förekommer i båda föräldradjurens härstamningar är de hundar som bidrar till en avkommas inavelsgrad.

I SKK’s Avelsdata beräknas inavelsgradens ökning över 5 generationer enligt tabellmetoden. Det värde som visas är alltså inavelsgradens ökning från generation 1 till generation 5. Säkerheten i beräkningen är beroende av stamtavlans fullständighet och det beräknade resultatet kan bedömas varaSÄKERTTÄMLIGEN SÄKERT eller OSÄKERT.

Det är angeläget att inavelsökningen hålls på en låg nivå inom våra hundpopulationer för att dessa ska förbli livskraftiga. Inavelsökningen i en ras bör understiga 2,5% vilket ger en stegring på 0,5% per generation. Svenska Kennelklubben, SKK rekommenderar inte parning mellan två individer där avkommans inavelsgrad överstiger 6,25% d v s kusinparning. För att undvika tät släktskapsavel kan uppfödare idag lätt beräkna en fiktiv kulls inavelsgrad genom en provparning i Svenska Kennelklubbens webbtjänst Avelsdata.

Finns en hund flera gånger i t ex moderns stamtavla men inte i faderns stamtavla påverkas inte avkommans inavelsgrad. Om en hund med hög inavelsgrad paras med en helt obesläktad individ bryts inaveln och avkomman får 0 % i inavelsgrad.

Att para far med dotter, mor med son eller helsyskon med varandra är ett brott mot SKKs grundregler. Många special- och rasklubbar har rekommendationer gällande inavelsgraden för en enskild parning. Kontakta gärna din klubb för mer information.

Läs mer: Svenska Kennelklubbens Avelsdata

Max 15 valpar (ca 5 kullar) per hund

Vad är matadoravel? Läs mer i avelsbloggen: http://spkk.se/wordpress/problem-vid-horisonten-matadoravel/ 
Info till valpköpare och uppfödare:

SPKKs uppfödare bidrar med viktig statistik för rasen

Denna statistik används som underlag för ev. justering av RAS och andra rekommendationer. En uppfödare behöver inte vara med i rasklubben för att få registrera sina valpar eller för att få hänvisning av SKK, däremot visar dessa kennlar att de vill rasens bästa genom att stötta klubbens arbete. Rasklubben ansvarar aldrig för den enskilda uppfödarens verksamhet, eller de beslut en uppfödare tar i sin avel. Kraven för att få vara med på SPKKs uppfödarsida är bland andra följande: -Uppfödaren skall vara medlem i SPKK. -Uppfödaren skall informera SPKK om sin verksamhet och sina avelsplaner enligt uppfödaravtalet. -Uppfödaren skall följa SPKKs avelsrekommendationer. (Alla krav hittar du i uppfödaravtalet)

 

För att underlätta för uppfödare och rasklubb har vi ett uppfödaravtal som upprättas med varje uppfödare. Syftet med detta avtal är att uppmuntra de uppfödare som helhjärtat ställer sig bakom de rekommendationer som Svenska Prazsky Krysarik Klubben satt upp, samt intentionerna för dessa. Önskan från Svenska Prazsky Krysarik Klubben är naturligtvis att alla som föder upp Prazsky Krysarik följer SPKKs och SKKs rekommendationer. Om alla följer satta rekommendationer kan detta leda till att vi slipper framtida restriktioner och hälsoprogram! I enskilda fall kan dispens ges till avsteg från rekommendationerna, men endast efter samråd med Avelsrådet samt att avsteget blir godkänt av Avelsrådet. Är du intresserad av att teckna uppfödaravtal med Svenska Prazsky Krysarik Klubben beställer du blankett för avtalstecknande av klubbens ordförande.

Det är viktigt att du skriver under båda exemplaren och sedan skickar båda exemplaren till klubben för underskrift. (via email till ordförande, alt. via vanlig post, alla adresser hittar du på styrelsesidan.) Du får därefter tillbaka ”uppfödarens kopia”.

Uppfödare presenteras på denna sida med ev. kennelnamn och logotyp/banner, emailadress, kennelägare, ort, länk till hemsida samt emailadress. Ev. banner får vara max 200x150px (vi förminskar den om den är för stor).