Mer om SKKs vägledning

SPKK gjorde en skrivelse till SKK/AK angående deras nya uttolkning av grundreglerna (”vägledningen”) då flera medlemmar oroat sig över att den nya uttolkningen kan tolkas som att alla hundar som konstaterats ha en sjukdom kommer att uteslutas i avel oavsett avelsbasen.

Fråga och svar till SKKs avelskommitté angående PL

Under de senaste två åren har patella luxation/PL blivit en het potatis bland våra uppfödare på rasen prazsky krysarik.
Många tolkar den centrala registreringen av PL-tester som att det är bevisat ärftligt, att det är oseriöst att inte testa sina avelsdjur och vissa anser t.om. att vi bör utesluta alla avelsdjur som har någon grad av PL.

Mönstring och FCI

Rasklubben SPKK frågade år 2009 SKK om möjligheterna till inmönstring i rasen. På årsmötet år 2010 så kom en förfrågan från medlem hur rasklubben kan jobba för ett FCI erkännande av rasen och samtidigt jobba för inmönstring.

Mönstring är enbart tillåtet på hundar av de raser som fått tillfällig dispens från SKK att försöka öka avelsbasen genom detta förfarande…

Avelsrådets roll i klubben

Avelsrådet/avelsråden tillsätts av SPKKs styrelse efter årsmöte, men kan ändras även senare under året om så skulle behövas. SKK kräver av sina rasklubbar att dessa har en avelsfunktionär som hjälper medlemmar med avelsrelaterade frågor kring rasen. Målet som SKK har satt är att avelsråden ska kunna presentera intresseväckande…