Kallelse till Svenska Prazsky Krysarik Klubbens Årsmöte 2017

Datum: 11 mars 2017
Tid: ca 12.00 (Efter rasbedömningen, innan finalerna)
Plats: Svenska Hem Arena, Strängnäs

Vi hälsar samtliga klubbmedlemmar välkomna till SPKKs årsmöte 2017, som hålls i samband med SÖKKs Internationella utställning på Svenska Hem Arena i Strängnäs.

OBS! Tiden kan komma att ändras om mötet riskerar att krocka med rasbedömningen.

Efter Årsmötets genomförande kommer priser och annat att delas ut till förtjänstfulla medlemmar och hundar, t.ex. Årets Utställnings-PK, Årets Arbetande PK etc.

Motioner skall vara inkomna och poststämplade senast tre veckor innan årsmötet till:
SPKK, C/O Angelica Andersson, Kungsfågelgatan 68, 724 69 Västerås
Årsmöteshandlingar delas ut på plats, se gällande stadgar §7, mom. 2 för dagordning.

Varmt välkomna!
Styrelsen SPKK