Med hänsyn till det rådande läget i landet har vi beslutat att skjuta upp årsmötet.
Vi återkommer med mer information inom kort, samt ny kallelse längre fram.

Styrelsen SPKK

Kallelse INSTÄLLT årsmöte_mars 2020