Kallelse till Svenska Prazsky Krysarik Klubbens

årsmöte 2023

 

Datum: 26 mars 2023 (söndag)
Tid: 15.00 ( sommartid )
Plattform: Teams 

 

Vi hälsar samtliga klubbmedlemmar välkomna att delta vid SPKKs digitala årsmöte 2023, som behandlar verksamhetsåret 2022.
För att delta på årsmötet skicka anmälan till sekreterare@spkk.se senast 15 mars!
Eventuella motioner ska skickas t
ill sekreterare@spkk.se och vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor innan årsmötet. (5 mars)
Årsmöteshandlingar och möteslänk mailas ut under veckan innan årsmötet.

Varmt välkomna!

Styrelsen SPKK

 ______________________________________________________________________________________________

Medlemsavgiften för 2023 måste vara klubben tillhanda
senast 15 mars.
Länk till mötet mailas endast till föranmälda medlemmar.

Se spkk.se/bli-medlem för medlemsavgifter.
Betala via swish på nummer: 1234417838
230kr
Märk inbetalningen med de namn som inbetalningen avser.

Vid frågor om medlemskap, maila till medlem@spkk.se

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________