PM för SPKKS mönstring Jönköping, 18 Oktober 2014

Välkommen till Jönköpings Brukshundklubb på mönstring.

Inbetalningsuppgifter:

Mönstringen kostar 550 kronor per hund, och insättes på SPKK’s Bankgiro 289-3451. Märk inbetalningen med ”Mönstring” samt hundägarens namn.

Spar kvittot, detta måste du ta med och visa vid mönstringen, annars kan du bli tvungen att betala igen på plats.

Viktiga tider:

Inskrivningen startar kl 9.00

Din hund förs in i ”startlistan”, viktiga uppgifter fylls i mönstringsblanketten, din hund fotograferas och du får en nummerlapp.

Mönstringen börjar ca 9.15,i inskrivningsordning. Kom i god tid för en smidigare mönstring!

Glöm inte:

-Vaccinationsintyg (se SKK’s utställningsbestämmelser för gällande krav)

-Bakgrundsinformation (mailas till ida@spkk.se senast 10/10) Ladda ner filen här: bakgrundsinfo

-Din hund måste ha uppnått en ålder av 9 månader före dagen för inmönstring

-Din hund måste vara ägarregistrerad i SKK’s register

-Du måste vara medlem i SKKorganisationen rasklubben SPKK

Adress: Jönköpings Brukshundklubb
Hundstugevägen 22
Häggeberg, Jönköping

Frågor:

Ida C Karhu: ida@spkk.se

Telefonnummer mönstringsdagen: 076 2270813

VÄLKOMMEN!!