Minigruppen är en löst sammanhållen grupp av små rasklubbar inom SDHK.
En gång per år anordnar SDHK (teknisk arrangör) en officiell utställning, rasklubbarna turas om med funktionärer.

Här är PM till årets utställning:

Minigruppen 2019 PM