Hej medlemmar!
Som ni antagligen vet så hade vi en omröstning bland er medlemmar för ett tag sedan gällande var årets rasspecial skulle hållas.

2018 hade vi ju rasspecialen i Västerås, det var jubileumsår och vi slog på stort. Det tar mycket tid och engagemang för att rodda en stor special, och tillställningen blev riktigt bra!
Året innan, 2017, föll planerna på rasspecial igenom. Det året utsåg vi två officiella utställningar till ”specialer” eftersom SPKK har stor spridning geografiskt och vi ville att så många medlemmar som möjligt skulle ha möjlighet att delta och få deltagarpoäng till barometern. Det blev då Växjö och Sundsvall och det var tydligt utifrån antalet anmälda att “specialstatus” på utställningen lockade. BIR och BIM på dessa två utställningar fick jättefina specialrosetter av SPKK.
Tillbaka till årets special.

Omröstningen på medlemsforumet visade (till vår förvåning) att en majoritet ville se Västerås som special-ort i år igen. Vi i styrelsen trodde nog att Borås skulle vinna eftersom en del medlemmar redan pratat om det, därav förvåningen.
I styrelsen har vi även diskuterat kring vad som kan vara ett bra upplägg för rasspecialerna. Med tanke på att det är krävande både för klubbens ekonomi och funktionärernas tid och ork så kanske vartannat år är ett riktigt bra upplägg att ha i grunden. Med detta upplägg blir det dock tomt och trist vartannat år, och därför passar det ju utmärkt att ha “SDHK-specialer” då, och då se till att det är bra spridning geografiskt.
Vår förhoppning är att ni medlemmar håller med om att det är vettigt att ha en rejäl special vartannat år som verkligen blir av och blir bra. Om medlemsengagemanget växer så hoppas vi verkligen att det i framtiden går att planera för “egen special” varje år, men till dess måste vi ha ett upplägg som fungerar för klubben.

Så, med den långsiktiga planen och omröstningen på forumet som grund för årets special tog vi beslutet att utse två stycken SDHK-utställningar till rasspecialer i år.
Den ena var ju lätt: Västerås 20 juli vann medlemsomröstningen. 
För den andra utställningen tittade vi på geografiskt läge i förhållande till Västerås och andra större utställningar, tid på året och var vi har medlemmar.
Sundsvall med Svensk Vinnarutställning hade många röster, men låg för nära i tiden samt att SV-utställningarna alltid dragit många deltagare. Vi kom fram till att Luleå 18 augusti var det lämpligaste alternativet.
-Så varför inte Borås? SDHK har ju jubileumshelg där!
Ja, just därför faktiskt. Vi tänker att det redan är ett stort och lockande arrangemang och deltagarantalet kommer antagligen inte förändras mycket av att lägga “specialstatus” på den utställningen. Många som har möjlighet att åka till Borås har också Västerås “inom räckhåll”.
Norra delen av Sverige är lite längre bort och vi vill gärna att så många som möjligt känner att de har möjlighet att plocka barometerpoäng – även specialens bonuspoäng.

Vi ville helst få ett OK från SDHK att det går bra att dela ut specialrosetterna i ringen innan vi gick ut med informationen (eftersom vi inte vill att det blir förvirring kring vilka utställningar som gäller), men trots att vi skickade frågan direkt efter att beslutet var taget har vi ännu inte fått besked. Det börjar bli kort om tid för anmälan till Västerås, men vi tror att ni som röstade på Västerås kanske ändå har planerat in utställningen.
Nu kommer det att bli dessa utställningar oavsett vad svaret blir från SDHK, vi löser det med rosetterna på något bra sätt om de inte kan delas ut i ringen.

Rasspecial 2019 blir alltså som följer:

Special 1: Västerås SDHK 20 juli

Special 2: Luleå SDHK 18 augusti

PM och info om anmälan till utställningarna finns på SDHKs utställningssida:
https://sdhk.net/utstaellning/sdhks-utstaellningar
Alla medlemshundar som deltar på någon av dessa utställningar erhåller 10 extra poäng till sitt totala barometerresultat. (Endast en av utställningarna ger dessa poäng om hund deltar på båda).
BIR och BIM på båda utställningarna erhåller SPKKs fina specialrosetter!

2020 laddar vi alltså för en rejäl SPKK-special någonstans i Sverige. Vill du påverka var och vara med och jobba med arrangemanget? Maila gärna tips och önskemål till specialen2020@spkk.se .