Barometern 2013

Resultatbarometern 2013, samtliga hundar som fått poäng

Samma poäng ger delad placering.  = svenskfödd hund      (M) = hund inmönstrad i Sverige
Senaste tillagda poäng är markerat med fetstil.

Poängberäkning

Poängberäkning för SPKKs resultatbarometrar

Anmälan till barometern sker för varje år till resultat@spkk.se . Ange följande: Hundens namn, registreringsnummer, ägare och uppfödare, samt ägarens medlemsnummer i SPKK (vet du inte ditt medlemsnummer kollar vi upp det). Ange även vilken/vilka barometrar din hund ska delta i: utställning, lydnad, agility, viltspår och/eller freestyle. Du behöver inte anmäla till årets arbetande PK eller till årets uppfödare. OBS! Om du har en hund som du inte vet om du ska tävla med under året behöver du inte stressa. Det räcker om du skickar in barometeranmälan vid samma tillfälle som när du anmäler till hundens första tävling för året, då hinner anmälan komma in till den som ansvarar för poängen i god tid innan tävlingen går av stapeln. Om du har några frågor är det bara att höra av dig!

SPKK utser fr. o. m. 2010 följande: Årets Utställnings-PK OBS! Ändringar i beräkning fr. 2011-01-10

Årets Arbetande PK

Årets Lydnads-PK

Årets Agility-PK

Årets Viltspårs-PK

Årets Freestyle-PK

Årets PK-Uppfödare (från 2011)

Klicka på varje ”titel” för detaljerade poängberäkningar. Läs även de generella reglerna nedan, som gäller ALLA barometrar om inget annat sägs.

Generella regler: Allmänt gäller: 1. För att räknas med i barometrarna anmäler man sig årsvis till varje barometer genom att fylla i och skicka in anmälningsblankett (poststämplad senast 31 dec året innan). Skickas blankett in senare räknas endast resultat som erhålls efter det datum inskickad anmälan är poststämplad. Inget poäng utdelas retroaktivt.

2. För att en barometer ska aktiveras ska det finnas minst 3 tävlingsekipage i kategorin.

3. När det är minst 10 ekipage startande i en gren delas pris ut för bästa hane/bästa tik

4. Ägare* av utställd hund skall vara medlem i SPKK vid tävlingstillfället för att kunna tillgodoräkna sig poäng. Poängtilldelning sker alltså inte retroaktivt. Om någon av hundens ägare utgår ur klubben under året förfaller intjänade poäng för berörd hund.

5. Endast officiella tävlingar och prov i Sverige räknas (SKK/SBK), samt att SPKKs klubbutställningar ger deltagarpoäng.

6. I varje barometer kan varje hund tillgodoräkna sig max 5 resultat under året. Undantaget ”Arbetande Hund” där max 10 resultat räknas, samt poäng ges för MH-beskrivning utöver dessa 10 resultat.

7. Anmäld hund måste vara av rasen Prazsky Krysarik och registrerad i SKKs register.

8. Tävlingsåret sträcker sig mellan 1 januari till 31 december.

Resultatredovisning: Utställningsresultat behöver ej skickas in av utställaren. Dessa kontrolleras via SKK’s Hunddata av den barometeransvarige. Alla övriga resultat (lydnad, agility etc) skickas in till SPKK med kopia på resultatlapp el. dyl, senast 21 dagar efter tävlingen.

*Ägare = samtliga ägare, delägare, kennelinnehavare och liknande som innehar hel eller delvis äganderätt i hunden. När det gäller hundar hos fodervärd är det den person som innehar tävlingsrätten som måste vara medlem (det framgår av fodervärdsavtalet). Ägarbevis/delägar/foderavtal eller annat dokument som styrker tävlingsrätten skall kunna visas upp för SPKK vid anmodan.

Priser (delas ut på Årsmötet året efter barometrarna avgjorts): Årets ”X”, färre än 10 startande: 1 rosett till vinnaren, diplom till 1-3e plac Årets ”X”, 10 startande eller fler: 1 rosett till bästa hund, 1 rosett till bäst i motsatt kön, Diplom till 1-3e plac i vardera kön. (dvs 6 st diplom delas ut) Årets uppfödare: Diplom 1-3e plac MH-pris: Diplom Årets ”X”, färre än 3 startande: Barometern aktiveras ej, samtliga anmälda hundar som startat i grenen (dvs. 1-2 hundar) erhåller hederspris.

Årets Utställnings-PK: Generella reglerna gäller.

Alla hundar som blir placerade i Bästa Tik respektive Bästa Hane (BIR/BIM samt BH-2 till BH-4, BT2 till BT-4) får poäng.

BIR ger 20 p + 1p per slagen hund i båda könen BIM ger 10 p + 1 p per slagen hund i eget kön 2:a plac ger 5 poäng + 1 poäng per slagen hund i eget kön 3:e plac ger 4 poäng + 1 poäng per slagen hund i eget kön 4:e plac ger 3 poäng + 1 poäng per slagen hund i eget kön

Som slagen hund räknas deltagande hund på utställningen, anmäld hund som ej visas räknas ej med.

Deltagande på SPKKs klubbutställningar ger 10 extra poäng (oavsett placering). Dessa deltagarpoäng läggs till utöver hundens totala poängsumma (de fem bästa utställningsresultaten under året). Alla poängställningar under året räknas som preliminära till dess den slutliga kontrollräkningen har gjorts efter årets sista officiella utställning. Publicering av resultat i barometern: Du behöver inte skicka in dina resultat till utställningsbarometern då dessa skickas till SPKK av SKK/arrangören. Alla föranmälda hundar läggs in i barometern. OBS! Om ditt resultat inte syns i barometern efter att utställningen beräknats, hör av dig till resultat@spkk.se!