Historik

SPKKs historik

Snabba fakta om Svenska Prazsky Krysarik Klubben:
2006: Klubben grundades under namnet PKGS
2007: Den ideella föreningen PKGS (Prazsky Krysarik Group of Sweden) ansökte om nationellt godkännande av rasen prazsky krysarik. PK godkändes nationellt av SKK i januari-07. PKGS ansökte därefter om anslutning till SKK.
2008: Prazsky krysarik tilläts delta på officiella utställningar. PKGS bytte namn till SPKK, antog SKKs typstadgar, och antogs den 5 mars som avtalsansluten rasklubb.
2009: Arbete med RAS, utbildning av Avelsfunktionärer. Prio på den reviderade standarden samt insamlande av statistik.
2010: Felaktigt översatt reviderad standard publicerades. SPKK godkändes som Steg II-rasklubb. Godkänd RAS. Godkänd ansökan för mönstring. Arbete med korrigering av standarden. Ökat utbyte av information med moderlandet Tjeckien. SPKK omnämndes även ett flertal gånger i olika SKK-kommittéers protokoll i positiva ordalag. Rasmonter på Stockholm HUNDmässa.
2011: Erhöll ett tackbrev från Tjeckiska kennelklubben. Arrangerade rasspecial och avelsföreläsning. Korrekt standard nu publicerad.
2012: Vår ordförande sedan klubbens start Maria Weinehall valde att trappa ner, och till ny ordförande valdes Ida C Karhu. Rasspecialen hölls detta år i Jönköping. Arbete med raskompendiet pågår. Avelsrestriktioner för merlefärgade hundar införs från 2013.
2013: Ras/Domarkompendiet klart i januari. Medlemstidningen PeKå blir elektroniskt nyhetsbrev. Rasspecialen ställdes in pga bland annat dubbelbokad domare.
2014: Ett medlemsforum startas på Facebook. Rasspecialen hölls i Bjuv, aktivitetsdag med BPH på samma plats.
2015: En av SDHKs utställningar fick ersätta rasspecialen (i samband med minnesutställningen i Stockholm).
2016: Maria Weinehall blev återigen ordförande. Rasspecialen som lockade många deltagare hölls  i Jönköping och vi anordnade en Freestyletävling i samband med denna för att öka på kassan. Vi fick ihop en rasmonter till Stora Stockholm, och den blev så bra att den vann 2a bästa monter i konkurrens med 110 (!) andra montrar!!
2017: Vi utsåg två länsklubbsutställningar till ”specialer” där deltagandepoäng och SPKK-rosetter delades ut. En revidering av RAS är på gång, och för detta gjorde vi en webbaserad Hälsoenkät som under året fylldes i av PK-ägare. Statistik från denna kommer att ligga till grund för RAS.

Framtiden
Många nya medlemmar har tillkommit, och vi hoppas att ännu fler vill engagera sig i klubbarbetet framöver.
Det finns hur mycket arbete som helst att göra i en rasklubb, och man behöver verkligen inte sitta i styrelsen för att kunna hjälpa till.
Genom åren har många medlemmar hjälpt till i klubben på olika sätt, och det är precis så det ska fungera i en rasklubb. Alla medlemmar som vill kan hjälpa till, och ju fler som drar lasset, dessto snabbare kommer vi upp för backen.
Om du känner att du vill tillföra något till SPKK, hör av dig! Det finns alltid något som behöver göras, och oftast behövs inga förkunskaper. Det är väldigt roligt att hjälpas åt i en rasklubb, och gemenskapen blir mycket starkare av att dela på arbetet.
Glöm inte: Du som är medlem ÄR klubben. Du representerar SPKK, och SPKK ska även representera dig. Förmedla dina åsikter genom att lämna in förlag till styrelse och årsmöten, eller maila till styrelsen@spkk.se.

Tillsammans drar vi släden uppför berget, trots rullgrus, åska och drivis!

Medlemsutveckling
2007: 55 medlemmar
2008: 43 medlemmar
2009: 48 medlemmar
2010: 61 medlemmar
2011: 63 medlemmar
2012: 54 medlemmar
2013: 44 medlemmar
2014: 79 medlemmar
2015: 50 medlemmar
2016: 74 medlemmar
2017: 43 medlemmar

 

Styrelsens sammansättning och ansvarsområden i SPKK genom åren

2016
Ordförande:
Maria Weinehall (webmaster)
Vice Ordförande:
Jonna Friberg (redaktör)
Sekreterare:
Angelica Andersson
Kassör, adjungerad:
Milena Vanninen
Övriga Ledamöter:
Renata Johansson (Sammankallande RUG)
Emelie Sandberg
Suppleanter:
Kim Järnefolk (medlemsregistret)
Eva Forsberg (klubbshoppen)

Poängräknare: Jonna Friberg

 

2015
Ordförande:
Ida Curtsdotter Karhu
Vice Ordförande:
Pia Eriksson
Sekreterare:
Angelica Andersson
Kassör:
Milena Vanninen
Övriga Ledamöter:
Jonna Friberg (redaktör)
Maria Weinehall (webmaster)
Stina Hansson
Suppleanter:
Jane Johansson (webshoppen)
Eva Forsberg (Sammankallande RUG)
Lina Kimmegren (Sammankallande Aktivitetsgruppen)
Emelie Sandberg

Poängräknare: Jonna Friberg

 

2014
Ordförande:
Ida Curtsdotter Karhu
Ledamöter:
Jonna Friberg – Vice Ordförande, redaktör
Stina Persson – Sekreterare (t.o.m november)
Angelica Andersson – Sekreterare (fr november)
Milena Vanninen – Kassör
Suppleanter:
1.
Maria Weinehall – Webmaster
2.
Renata Johansson- Sammankallande Aktivitetsgruppen

Poängräknare: Jonna Friberg

2013
Ordförande
: Daniel Söderlind,
Vice ordförande: Maria Weinehall (webmaster)
Sekreterare: Angelica Andersson
Kassör: Milena Vaninnen
Övriga ledamöter:
Jonna Friberg
Renata Johansson- Sammankallande Aktivitetsgruppen
Suppleanter:
1. Milena Vanninen
2. David Jönsson
3. Stina Persson

Poängräknare: Jonna Friberg

2012
Ordförande:
Ida Curtsdotter Karhu
Ledamöter:
Maria Weinehall – Vice Ordförande
Daniel Söderlind- Sammankallande Avelsråd
Renata Johansson- Sammankallande Aktivitetsgruppen
Jenny Andersson- Sekreterare t.o.m. 2012-05-28
Veronica Rosén- Kassör t.o.m. 2012-10-22
Suppleanter:
Jonna Friberg, David Jönsson, Natalie Austen Öhrn
Adjungerad sekreterare fr.o.m 2012-08-20:
Angelica Andersson
Adjungerad kassör fr.o.m 2012-10-22:
Milena Vanninen

Poängräknare: Monica Blomberg

2011
Ordförande: Maria Weinehall
Vice ordförande samt sekreterare: Ida Curtsdotter Karhu
Kassör: Veronica Rosén
Övriga ledamöter:
Johanna Skjaeråsen
Renata Johansson
Christoffer Beckman
Daniel Söderlind
Suppleanter:
Anders Sahlin, Bela Johansson, David Jönsson

Poängräknare: Veronica Rosén till maj, därefter Monica Blomberg

2010

Ordförande: Maria Weinehall
Vice ordförande: Gunilla Hamrén, t.o.m 2010-04-11, därefter Ida Curtsdotter Karhu
Sekreterare: Ida Curtsdotter Karhu
Kassör: Veronica Rosén (adjungerad)
Övriga ledamöter:
Johanna Skjaeråsen
Kerstin Persberger
Renata Johansson
Christoffer Beckman

Suppleanter:
Daniel Söderlind, t.o.m 2010-04-11, därefter ledamot
Calle Kellgren
Bela Johansson

Poängräknare: Jenny Anderson till maj, därefter Veronica Rosén

 

2009

Ordförande: Maria Weinehall
Vice ordförande: Gunilla Hamrén
Sekreterare: Jenny Andersson (suppleant)
Kassör: Pia Eriksson
Övriga ledamöter:
Daniel Söderlind
Lina Edström
Kerstin Persberger
Calle Kellgren

Övriga suppleanter:
Sonia Brziak
Pelle Andersson
Johanna Skjaeråsen

Poängräknare: Jenny Andersson

2008 (SPKK’s första årsmöte, namnbyte/stadgeändring fr PKGS)
Ordförande: Maria Weinehall
Vice Ordförande: Daniel Söderlind
Sekreterare: Peter Rydfjäll tom 080327, vakant till 081123, därefter adjungerad sekreterare: Jenny Andersson
Kassör: Pia Eriksson
Övriga ledamöter:
Lina Edström
Suppleanter:
Sonia Brziak tom 080327, ledamot fr. o. m . 080327
Pelle Andersson
Gunilla Hamrén
Susanne Lövgren tom 080410