Uppfödare

Uppfödare presenteras på denna sida med ev. kennelnamn, emailadress, kennelägare, ort, telefonnummer, länk till hemsida samt emailadress. Saknas du på uppfödarsidan? Maila till sekreterare@spkk.se.

På denna sida kan alla uppfödare av prazsky krysarik vara med, även om den som inte har kennelnamn ännu.
Kraven är enkla: medlemskap i SPKK och man har haft kull av rasen alt. väntar sin första kull (tiken parad).

För att få valphänvisning på sin kommande eller födda kull måste dock KULLEN följa de rekommendationer som SPKK satt upp.
Självklart hoppas vi att alla uppfödare av rasen är väl insatta i både rasstandard, RAS och rasklubbens avelsrekommendationer och orsaken till dessa, och därmed att man som uppfödare följer dessa dokument så långt det är möjligt – för RASENS bästa, för en hållbar avel över lång tid framåt.
Är du ny inom hunduppfödning? Planerar din första kull? Ta kontakt med RUG (klubbens avelsråd) för tips och råd, helst i förväg innan parning. Vi vet att många önskat att de hade haft större kunskap om både rasen och avel innan de parade sin hund, så vi kan varmt rekommendera er att samla så mycket kunskap som möjligt i förväg. Kunskap varken kostar pengar eller väger tungt.

Valpköpare: Ta ditt ansvar för rasens framtid och se till att välja valp från en kull som följer SPKKs mycket enkla krav!

Du som funderar på att skaffa hund bör vara noggrann i ditt val av uppfödare att köpa hund av, vare sig det gäller uppfödare av prazsky krysarik eller andra raser.
Ta kontakt med flera uppfödare och bilda dig en egen uppfattning om vilken uppfödare som motsvarar dina förväntningar.

  Krav att följa för att SPKK ska rekommendera en valpkull:

-Parning vid TIDIGAST 24 månaders ålder

Att båda föräldradjuren ska ha uppnått 24 månaders ålder INNAN parning är ett krav som ställs pga att flera uppfödare inte hörsammat MINIMIåldern 18 månader som Jordbruksverket beslutat (detta är det alltså lag på!).Lagen på 18 månader gäller visserligen endast för tikar, MEN det betyder inte att ALLA hanar kan paras så fort de blir könsmogna. Tvärtemot! De flesta hanar är inte klara för avel förrän vid 2-3 års ålder.Några hanar har använts vid mycket låg ålder, en hane var endast 6-7 månader gammal när han parade sin första tik. Innan han fyllt ett år var han redan pappa till 2 kullar!Tyvärr visade det sig att just denna hane hade generell demodex och inte alls borde ha använts i avel.Om hanhundsägaren hade väntat ett tag till hade symptomen varit synliga och hanen hade förhoppningsvis inte använts.

 

Eftersom det om och om igen används hanar som är på tok för unga ser vi inget annat råd än att sätta ett krav som ligger över Jordbruksverkets lagstadgade minimikrav.

-Inavelsgrad som inte överstiger 6,25%

Så här säger SKK om inavelsgrad:

Inavelsgrad

Inavelsgraden anger hur stor del av avkommans gener som blivit dubblerade genom föräldrarnas släktskap, räknat över ett visst antal generationer. Det är viktigt att inavelsgraden hålls på en låg nivå.

Hundar som förekommer i båda föräldradjurens härstamningar är de hundar som bidrar till en avkommas inavelsgrad.

I SKK’s Avelsdata beräknas inavelsgradens ökning över 5 generationer enligt tabellmetoden. Det värde som visas är alltså inavelsgradens ökning från generation 1 till generation 5. Säkerheten i beräkningen är beroende av stamtavlans fullständighet och det beräknade resultatet kan bedömas varaSÄKERTTÄMLIGEN SÄKERT eller OSÄKERT.

Det är angeläget att inavelsökningen hålls på en låg nivå inom våra hundpopulationer för att dessa ska förbli livskraftiga. Inavelsökningen i en ras bör understiga 2,5% vilket ger en stegring på 0,5% per generation. Svenska Kennelklubben, SKK rekommenderar inte parning mellan två individer där avkommans inavelsgrad överstiger 6,25% d v s kusinparning. För att undvika tät släktskapsavel kan uppfödare idag lätt beräkna en fiktiv kulls inavelsgrad genom en provparning i Svenska Kennelklubbens webbtjänst Avelsdata.

Finns en hund flera gånger i t ex moderns stamtavla men inte i faderns stamtavla påverkas inte avkommans inavelsgrad. Om en hund med hög inavelsgrad paras med en helt obesläktad individ bryts inaveln och avkomman får 0 % i inavelsgrad.

Att para far med dotter, mor med son eller helsyskon med varandra är ett brott mot SKKs grundregler. Många special- och rasklubbar har rekommendationer gällande inavelsgraden för en enskild parning. Kontakta gärna din klubb för mer information.

Läs mer: Svenska Kennelklubbens Avelsdata

Max 15 valpar (ca 5 kullar) per hund

Inget av föräldradjuren får med aktuell kull ha överskridit denna rekommendation. Vad är matadoravel? Läs mer i avelsbloggen: http://spkk.se/wordpress/problem-vid-horisonten-matadoravel/ 
Info till valpköpare och uppfödare:

Krav för hänvisning mm.

Informera klubben om din hunds hälsa, t.ex. genom att fylla i hälsoenkäten. Statistiken från hälsoenkäten används som underlag för ev. justering av RAS och andra rekommendationer.En uppfödare behöver inte vara med i rasklubben för att få registrera sina valpar eller för att få hänvisning av SKK, däremot visar dessa kennlar att de vill rasens bästa genom att stötta klubbens arbete.Rasklubben ansvarar aldrig för den enskilda uppfödarens verksamhet, eller de beslut en uppfödare tar i sin avel.

Kraven för att få vara med på SPKKs uppfödarsida är följande:-Uppfödaren skall vara medlem i SPKK.-Uppfödaren får inte vara utesluten ur SKK-organisationen eller vara belagd med hänvisningsstopp.

Kraven för att en valpkull ska hänvisas på spkk.se:-Uppfödaren ska vara medlem i SPKK och finnas med på uppfödarsidan.-Kullen skall följa SPKKs avelsrekommendationer.

 

Syftet med att ha valphänvisning är att uppmuntra de uppfödare som helhjärtat ställer sig bakom de rekommendationer som Svenska Prazsky Krysarik Klubben satt upp, samt intentionerna för dessa.Önskan från Svenska Prazsky Krysarik Klubben är naturligtvis att alla som föder upp Prazsky Krysarik följer SPKKs och SKKs rekommendationer. Om alla följer satta rekommendationer kan detta leda till att vi slipper framtida restriktioner och hälsoprogram!I enskilda fall kan dispens ges till avsteg från rekommendationerna, men endast efter samråd med RUG/Avelsrådet samt att avsteget blir godkänt av RUG.

Uppfödare presenteras på denna sida med ev. kennelnamn, emailadress, kennelägare, ort, telefonnummer, länk till hemsida samt emailadress.

Kennlar/uppfödare i Sverige
Uppfödarna presenteras i bokstavsordning.

Big Brave
[Big Brave]
Ellen Arvidsson, Ljungby
Email: [ellen.arvidsson96@hotmail.com]

 
Hunters N´Roses
Charlotte Eckerfält, Södertälje
Email: [huntersnroses@gmail.com]
Mob: 0703113418
 

Jofridstars
Johanna Fridén, Granbergsdal
Email: [johanna_friden@hotmail.com]
Mob: 0702495596

 
K’KeAsterias
Görel Ljungberg, Lövestad
Email: [Kassandra500@hotmail.com]
Mob: 0761715454
 
Lex Murphy
[Lex Murphy]
Maria Weinehall, Kungsängen
Email: [maria@murphy.se]
 
Lövöbackens
[Lövöbackens]
Ann-Christin Sörlin, Umeå
Email:[Lovobackenskennel@gmail.com]
Mob: 073-82 31 362
 
Noster Mirabilis
Monica Blomberg, Herrljunga
Email: [nostermirabilis@hotmail.com]
Mob: 0736-661855
 
Prague Legacy
Angelica Andersson, Örsundsbro
Email: [angie_andersson@hotmail.com]
Mob: 0739034530
 
Prime Paws
[Prime Paws]
Caroline Larsson & Roger Larsson, Linköping
Email : [PrimePawsKennel@gmail.com]