Bli medlem

Medlemskap i SPKK

Rasklubben är medlemmarna. Utan medlemmar – ingen klubb. Du som medlem kan och bör påverka styrelsen att jobba i den rikting du tycker är den rätta.

Din medlemsavgift stöttar klubbens arbete för rasen. Genom klubben träffar du andra som brinner för samma ras, och vi är många som fått fantastiska nya vänner genom SPKK.
Välkommen!

Medlemsavgiften betalar för webserver, arbetsmaterial, tryckkostnader, utbildningar, bankavgifter etc. En stor del av medlemsavgifterna kommer medlemmarna tillhanda t.ex. genom att klubben arrangerar träffar och annat som genom klubbkassan kan subventioneras så att fler har råd att vara med.

swish_logo

Klubbens Swishnr: 123 441 7838

Från den 1 januari 2014 innebär medlemskap i SPKK också att du kan delta på SDHK‘s utställningar. Du får även tillgång till medlemsforumet på Facebook, där du kan diskutera med andra medlemmar, fixa träffar, ta del av info enkelt, mm.
Från 1 januari 2016 får alla medlemsägda hundar 200kr i bidrag efter genomfört BPH. Du måste själv ansöka. Mer info här.

 

Så här gör du för att bli medlem i SPKK, Svenska Prazsky Krysarik Klubben:       

  • Sätt in medlemsavgiften på föreningens BG: 289-3451 eller använd Swish: 123 441 7838
    Ange förnamn, efternamn, adress och årtal (ex. 2015) på inbetalningen! Kontoinformation för utlandsinbetalningar finns på denna sida. Payment details on this page.
  • För att få Årsboken och andra medlemsutskick skriver du ditt namn och din adress i ett mail och skickar det till medlem@spkk.se. Vill du få klubbens infomail och medlemstidningen PeKå (från och med 2013 som nättidning) bifogar du även den mailadress du vill att vi använder. Vid frågor ang. medlemskap, maila till: info@spkk.se eller medlem@spkk.se !

De olika medlemskapen:

Ett medlemskap i rasklubben betalar man årsvis. Ett verksamhetsår sträcker sig mellan 1/1-31/12. Blir man medlem efter brytdatumet 1 augusti ingår det påföljande året i avgiften. OBS! Gäller endast fullvärdiga NYA medlemmar.

Fullvärdig medlem: Årsavgift 230kr. För alla. Oavsett om du äger PK eller ej kan du bli fullvärdig medlem i SPKK.
Familjemedlem: Årsavgift 100kr. För den som är skriven på samma adress som annan fullvärdig medlem (dvs. släktskap men separat boende = ej familjemedlem).
Valpgåva: Om du inte redan är medlem i SPKK, och har köpt en valp från någon av SPKKs anslutna uppfödare, har du rätt till ett års medlemskap. Medlemsavgiften betalas av uppfödaren och SPKK. (Gäller endast nya medlemmar boende i Sverige, registrerade valpar upp till 6 mån ålder). För mer info, kontakta din uppfödare eller medlem@spkk.se .

Du kan även betala fullvärdigt medlemskap direkt med visa/mastercard via Payson. Det tar mindre tid än 2 minuter att registrera ett konto!
De extra 10 kronorna är avgiften som SPKK betalar till Payson för betalningen.
Betala 240 kr
Klubbens Bankgiro:

289-3451

Klubbens Swishnummer:

123 441 7838

Utländsk medlem/foreign member:
Utländska medlemmar kan endast bli fullvärdiga medlemmar. Avgiften är 250SEK.

Members fee for foregin members is 250SEK. Contact the secretary if you have any questions.

Kontoinformation för utlandsinbetalning/account information for international payment:
Huvudkontohavare/account holder: Svenska Prazsky Krysarik Klubben
Clearingnummer/clearing number: 9022
Bankkontonr/account number: 23.049.46
IBAN: SE17 9020 0000 0902 2230 4946
BIC-kod (SWIFT-adress): ELLFSESS

OBSERVE! You have to check with your bank office so that the correct sum is transferred. Members fee for citizens in other countries than Sweden are from 2015-01-01: 250SEK.

Välkommen i SPKK!
/Vi som redan är medlemmar