Poängberäkning för SPKKs resultatbarometrar
(nya regler för poängberäkning gäller från 2024.01.01)

Poängen räknas endast från officiella tävlingar och prov i Sverige (SKK/SDHK/SBK/SAGIK).

Anmälan till barometern sker till resultat@spkk.se .
Ange följande: Hundens namn, registreringsnummer, ägare och uppfödare.
Ange även vilken/vilka barometrar din hund ska delta i: utställning, lydnad, agility, viltspår, nosework, rallylydnad, hoopers och/eller freestyle.

Du behöver inte anmäla till årets arbetande PK.

Fattas någon barometer för den tävlingsformen du utöver, tveka inte att höra av er till klubben så publicerar vi en mall för det.

OBS! Om du har en hund som du inte vet om du ska tävla med under året behöver du inte stressa. Det räcker om du skickar in barometeranmälan vid samma tillfälle som när du anmäler till hundens första tävling för året, då hinner anmälan komma in till den som ansvarar för poängen i god tid innan tävlingen går av stapeln. Om du har några frågor är det bara att höra av dig!

SPKK utser följande:

Årets Utställnings-PK
Årets Arbetande PK
Årets Lydnads-PK
Årets Agility-PK
Årets Viltspårs-PK
Årets Freestyle-PK
Årets Hoopers-PK
Årets Rally-PK
Årets Nosework-PK

Scrolla ner för detaljerade poängberäkningar. Läs även de generella reglerna nedan, som gäller ALLA barometrar om inget annat sägs.

Generella regler:

 
Allmänt gäller:
1. För att räknas med i barometrarna anmäler man sig årsvis till varje barometer genom att anmäla sin hund via mail till resultat@spkk.se . Anmäl hunden innan första tävlingen ni ska delta i. Om hunden anmäls till barometern senare räknas endast resultat som erhålls efter det datum anmälan mottogs. Inget poäng utdelas retroaktivt.
2. För att en barometer ska aktiveras ska det finnas minst startande 3 tävlingsekipage i kategorin.
3. När det är minst 10 ekipage startande i en gren delas pris ut för bästa hane/bästa tik
4. Ägare* av tävlande hund skall vara medlem i SPKK vid tävlingstillfället för att kunna tillgodoräkna sig poäng. Poängtilldelning sker alltså inte retroaktivt. Om någon av hundens ägare utgår ur klubben under året förfaller intjänade poäng för berörd hund.
5. Endast officiella tävlingar och prov i Sverige räknas (SKK/SDHK/SBK/SAGIK).
6. I varje barometer kan varje hund tillgodoräkna sig max 5 resultat under året. Undantaget ”Arbetande Hund” där max 10 resultat räknas, samt poäng ges för genomfört BPH eller MH-beskrivning utöver dessa 10 resultat.
7. Anmäld hund måste vara av rasen Prazsky Krysarik och registrerad i SKKs register.
8. Tävlingsåret sträcker sig mellan 1 januari till 31 december.
Resultatredovisning:
Tävlingsresultat behöver ej skickas in. Dessa kontrolleras via SKK’s Hunddata och SAGIK Agida av den barometeransvarige.
Maila alla barometerrelaterade frågor till: resultat@spkk.se.
*Ägare = samtliga ägare, delägare, kennelinnehavare och liknande som innehar hel eller delvis äganderätt i hunden. När det gäller hundar hos fodervärd är det den person som innehar tävlingsrätten som måste vara medlem (det framgår av fodervärdsavtalet). Ägarbevis/delägar/foderavtal eller annat dokument som styrker tävlingsrätten skall kunna visas upp för SPKK vid anmodan.

Priser (delas ut på Årsmötet året efter barometrarna avgjorts):

Årets ”X”, färre än 10 startande: 1 rosett till vinnaren, diplom till 1-3e plac

Årets ”X”, 10 startande eller fler: Diplom och rosett till 1-3e plac i vardera kön.

BPH, MH-pris: Diplom eller rosett

Årets ”X”
, Om färre än 3 anmälda hundar deltar på tävling för en barometer aktiveras den inte: alla anmälda hundar som startar i grenen (dvs 1-2 hundar) erhåller hederspris


 

Årets Utställnings-PK:

Generella reglerna gäller.

Alla hundar som blir placerade i Bästa Tik respektive Bästa Hane (BIR/BIM samt BH-2 till BH-4, BT2 till BT-4) får poäng.

BIR ger 20 p + 1p per slagen hund i båda könen
BIM ger 10 p + 1 p per slagen hund i eget kön
2:a plac ger 5 poäng + 1 poäng per slagen hund i eget kön
3:e plac ger 4 poäng + 1 poäng per slagen hund i eget kön
4:e plac ger 3 poäng + 1 poäng per slagen hund i eget kön

Som slagen hund räknas deltagande hund på utställningen, anmäld hund som ej visas, räknas ej med.

Alla poängställningar under året räknas som preliminära till dess den slutliga kontrollräkningen har gjorts efter årets sista officiella utställning.

Publicering av resultat i barometern
Du behöver inte skicka in dina utställningsresultat till utställningsbarometern då dessa skickas till SPKK av SKK/arrangören. Alla föranmälda medlemshundar läggs in i barometern.
OBS! Om ditt resultat inte syns i barometern efter att utställningen beräknats kan det även bero på att vi inte har korrekta ägaruppgifter. Hör då av dig till resultat@spkk.se


 

Årets Arbetande PK:

Generella reglerna gäller, med följande undantag och tillägg:

Man får tillgodoräkna sig max 20p från varje disciplin och man måste ha resultat från minst två (2) av disciplinerna för att få vara med i ”Arbetande hund”. Ju fler resultat man har desto större är chansen till en bra placering. Här är det inte topprestationer och stjärnor som ska premieras – det är den PK som är mest allroundmeriterad som ska vinna! Vid ev. lika poäng vid årets slut, ska hund med resultat från flest discipliner placeras före hund med färre discipliner. Vid lika antal discipliner delas förstapriset mellan hundarna.

Poängberäkning:

BPH eller MH-beskrivning ger 5p utöver disciplinpoängen och följer med hunden kommande år.

AGILITY max 20p

Certifikat = 10p
Felfritt lopp, klass 3 = 19p
Upp till 10 fel, klass 3 = 18p

Felfritt lopp, klass 2 = 15p
Upp till 5 fel, klass 2 = 14p
Upp till 10 fel, klass 2 = 13p

Felfritt lopp, klass 1 = 10p
Upp till 5 fel, klass 1 = 9p
Upp till 10 fel, klass 1 = 8p

Deltagarpoäng:
Max 20 fel, klass 3 = 5p
Max 20 fel, klass 2 = 3p
Max 20 fel, klass 1 = 2p

 

FREESTYLE/HtM max 20p

Uppflyttning klass 3 = 15p
50-70p klass 3 = 12p

Uppflyttning klass 2 = 10p
50-70p klass 2 = 6p

Uppflyttning klass 1 = 5p
50-70p klass 1 = 3p

Deltagarpoäng:
30-49 poäng i
Klass 3 = 3p
Klass 2 = 2p
Klass 1 = 1p

RALLYLYDNAD max 20p

1:a mästarklass – 20p
2:a mästarklass – 19p
3:a mästarklass – 18p

1:a avancerad klass – 15p
2:a avancerad klass – 14p
3:a avancerad klass – 13p

1:a fortsättnings klass –  12p
2:a fortsättnings klass –  11p
3:a fortsättnings klass – 10p

1:a nybörjar klass – 9p
2:a nybörjar klass – 7p
3:a nybörjar klass – 5p

Deltagarpoäng:
Mästerklass = 5p
Avancerad klass = 3p
Fortsättnings klass = 2p
Nybörjar klass = 1p

LYDNAD max 20p

1:a elitklass = 20p
2:a elitklass = 19p
3:a elitklass = 18p

1:a klass 3 = 15p
2:a klass 3 = 14p
3:a klass 3 = 13p

1:a klass 2 = 12p
2:a klass 2 = 11p
3:a klass 2 = 10p

1:a klass 1 = 9p
2:a klass 1 = 7p
3:a klass 1 = 5p

1:a startklass = 6p
2:a startklass = 4p
3:a startklass = 2p

Deltagarpoäng:
100-210,5p, Elitklass = 6p
100-210,5p, klass 3 = 5p
100-210,5p, klass 2 = 4p
100-210,5p, klass 1 = 3p
1-119,5p, Startklass = 2p

 VILTSPÅR max 20p

HP = 10p
1:a öppenklass = 7p

2:a öppenklass = 5p

3:a öppenklass = 3p

Godkänd anlagsklass = 6p

Deltagarpoäng:
Start = 2p

 NOSEWORK max 20p

1:a placering TSM 3 – 20p
2:a placering TSM 3 – 19p
3:a placering TSM 3 – 18p
1:a placering TSM 2 – 15p
2:a placering TSM 2 – 14p
3:a placering TSM 2 – 12p
1:a placering TSM 1 – 12p

2:a placering TSM 1 – 11p
3:a placering TSM 1 – 10p

Godk doftprov – 8 p
Deltagarpoäng:
TSM 1 = 6p
TSM 2 = 4p
TSM 3 =  2p

 

Hoopers max 20p

Certifikat = 10p
Felfritt lopp, klass 3 = 19p
Upp till 10 fel, klass 3 = 18p

Felfritt lopp, klass 2 = 15p
Upp till 5 fel, klass 2 = 14p
Upp till 10 fel, klass 2 = 13p

Felfritt lopp, klass 1 = 10p
Upp till 5 fel, klass 1 = 9p
Upp till 10 fel, klass 1 = 8p

Deltagarpoäng:
Max 20 fel, klass 3 = 5p
Max 20 fel, klass 2 = 3p
Max 20 fel, klass 1 = 2p


 

Årets Lydnads-PK:

Generella reglerna gäller.

Startklass   Klass 1-3 Klass 1 Klass 2 Klass 3
Erhållna Poäng Poäng Erhållna Poäng Poäng Poäng Poäng
1-119,5 1 100-210,5 2 3 4
120-139,5 2 211-223,5 3 4 5
140-149,5 3 224-239,5 4 5 6
150-159.5 4 240-255,5 5 6 7
160-169,5 5 256-269,5 6 7 8
170-179,5 6 270-279,5 7 8 9
180-184,5 7 280-289,5 8 9 10
185-189.5 8 290-299,5 9 10 11
190-194,5 9 300-309,5 10 11 12
195-200 10 310-320 11 12 13

Övriga tilläggs poäng utöver antal startande och placering:

Uppflyttning till klass 1: 5p
Uppflyttning till klass 2: 8p
Uppflyttning till klass 3: 10p
Championat 15p

Uppflyttnings poäng kan endast tilldelas max 3ggr/år/klass

Placeringar
1 – 5p
2 – 4p
3 – 3p
4 – 2p
5 – 1p

SM Plac 1 15p
SM Plac 2 12p
SM Plac 3 10p
SM plac 4-20 5p

Deltagande utan uppnådda poäng enligt tabellen tilldelas 1p


 

Årets Agility-PK:

Generella reglerna gäller.

Placering Klass 1 Klass 2 Klass 3
1 10 11 12
2 9 10 11
3 8 9 10
4 7 8 9
5 6 7 8
6 5 6 7
7 4 5 6
8 3 4 5
9 2 3 4
10 1 2 3

Tilläggspoäng utifrån antal starter i klassen:
1-9 – 1 p
10-19 2p
20-29 3p
30-39 4p
40-49 5p
50-59 6p
60-69 7p
70-79 8p
80-89 9p
90-99 10p
100- 11p

Övriga tilläggs poäng utöver antal startande och placering:

Pinne 3p
Uppflyttning till klass 2 5p
Uppflyttning till klass 3 8p
Cert 10p
Championat 12p vid championat tilldelas man inga poäng för cert.

Uppflyttnings poäng kan endast tilldelas max 3ggr/år/klass

SM Plac 1 15p
SM Plac 2 12p
SM Plac 3 10p
SM plac 4-20 5p

Felfritt lopp 5p

”Gå runt-poäng”
Deltagande utan placering 2p, till ekipage som utan att diskvalificera sig deltagit i en officiell klass utan att placera sig bland de tio bästa.

Deltagande m disk 1p.

OBS! Minst ett lopp under året utan diskning för att få tillgodogöra sig ”Gå-runt”-poäng.


 

Årets Viltspårs-PK:

Generella reglerna gäller, med följande tillägg:
1. Vid samma poäng vinner den hund som har flest HP. Skulle det fortfarande vara oavgjort premieras följande i tur och ordning: Flest antal 1:a pris, 2:a pris osv.
Om ställningen fortfarande är lika koras två vinnare.
2. Resultat från prov där hunden ej blir godkänd i anlagsklass eller om den nollas i öppen klass får ej tillgodoräknas.

Anlag godkänt 7 poäng

HP – Hederspris – 15p

Öppen 1 pris 10 poäng

Öppen 2 pris 5 poäng

Öppen 3 pris 3 poäng


 

Årets Freestyle-PK:
(Både FS och HtM räknas)

Generella reglerna gäller.

Genomförd start FS eller HtM oavsett klass: 1p

Klass 1
Uppflyttning: 5p
FD 1: 10p

Klass 2
Uppflyttning: 10p
FD 2: 15p

Klass 3
Cert: 15p
FD 3/Free CH: 20p

Exempel:
* Hund 1: har tävlat i klass 1, 1 ggr och fått uppflyttnings poäng = 5p + 1 p för genomförd start = totalt 6p.

* Hund 2: har startat i klass 1, 5 ggr och fått uppflyttningspoäng alla ggr= 5p (genomförda starter) + 5p (uppflyttning) + 5p (FSD1) = Totalt 15p.
Man kan bara ta uppflyttningspoäng 1 gång per klass!


 

Årets Hooper-PK:

Generella reglerna gäller.

Placering Klass 1 Klass 2 Klass 3
1 10 11 12
2 9 10 11
3 8 9 10
4 7 8 9
5 6 7 8
6 5 6 7
7 4 5 6
8 3 4 5
9 2 3 4
10 1 2 3

 

Tilläggspoäng utifrån antal starter i klassen:

1-9 – 1 p
10-19 2p
20-29 3p
30-39 4p
40-49 5p
50-59 6p
60-69 7p
70-79 8p
80-89 9p
90-99 10p
100- 11p

Övriga tilläggs poäng utöver antal startande och placering:

Pinne 3p
Uppflyttning till klass 2 5p
Uppflyttning till klass 3 8p
Cert 10p
Championat 12p vid championat tilldelas man inga poäng för cert.

Uppflyttnings poäng kan endast tilldelas max 3ggr/år/klass

SM Plac 1 15p
SM Plac 2 12p
SM Plac 3 10p
SM plac 4-20 5p

Felfritt lopp 5p

”Gå runt-poäng”
Deltagande utan placering 2p, till ekipage som utan att diskvalificera sig deltagit i en officiell klass utan att placera sig bland de tio bästa.

Deltagande m disk 1p.

OBS! Minst ett lopp under året utan diskning för att få tillgodogöra sig ”Gå-runt”-poäng.


 

Årets Rally-PK:

Generella reglerna gäller.

Nybörjare   Fortsättning   Avancerad   Mästare  
Erhållna

poäng

Poäng Erhållna

poäng

Poäng Erhållna

poäng

Poäng Erhållna

poäng

Poäng
1-69 1 60-74 2 65-79 3 70-80 4
70-78 2 75-82 3 80-85 4 81-85 5
79-85 3 83-87 4 86-90 5 86-89 6
86-90 4 88-92 5 91-94 6 90-95 7
91-96 5 93-97 6 95-97 7 96-97 8
97-99 6 98-99 7 98-99 8 98-99 9
100 7 100 8 100 9 100 10

 

Övriga tilläggs poäng utöver antal startande och placering:

Uppflyttning till fortsättning – 5p
Uppflyttning till avancerad – 8p
Uppflyttning till mästarklass – 10p
Championat – 15p

Uppflyttnings poäng kan endast tilldelas max 3ggr/år/klass

Placeringar:

1 – 5p
2 – 4p
3 – 3p
4 – 2p
5 – 1p

SM Plac 1 – 15p
SM Plac 2 – 12p
SM Plac 3 – 10p
SM plac 4-20 – 5p

Deltagande utan poäng tilldelas 1p.


 

 

Årets Nosework-PK:

Generella reglerna gäller.

TSM1/TEM1
Domarens poäng delat med 10 (ex 100p ger 10p, 75p ger 7,5p)
Koeff 0

TSM2/TEM2
Domarens poäng delat med 10 (ex 68p blir 6,8*1,25 ger 8,5p)
Koeff 1,25 (avrundar till närmaste halv- eller heltal)

TSM3/TEM3
Domarens poäng delat med 10 (ex 60p blir 6*1,5 ger 9p)
Koeff 1,5

Övriga tilläggs poäng utöver antal startande och placering:

Diplom – 3p
SSE – 5p

Godkänd för Uppflytt kl 2 – 5p
Godkänd för Uppflytt kl 3 – 10p
Godkänd för Uppflytt kl elit – 15p

Uppflyttnings poäng kan endast tilldelas max 3ggr/år/klass

SM Plac 1 – 15p
SM Plac 2 – 12p
SM Plac 3 – 10p
SM plac 4-20 – 5p

Medverkan utan poäng 1p