Chondrodysplasia, CDPA

 

Vi reserverar oss för eventuella fel, mejla oss om du upptäcker sådana. Mejl: rug@spkk.se

 

Sammanfattning:

”Klubben har fått in information kring Chondrodysplasia inom rasen. Det är viktigt att påtala att endast ett fåtal individer har blivit DNA testade. En hund som är affekterad av CDPA kan få stora problem, se text nedan, medan en bärare kanske endast får vissa exteriöra brister men i vissa fall kan det också leda till problematik. Om man väljer att DNA testa sin hund för CDPA, se mer information längre ner i texten, så skall man vara fullt medveten om att oavsett resultat så måste man ta hänsyn till detta vid eventuell avel. CDPA hos hundar är ett medicinskt tillstånd som orsakar dvärgväxt hos hund vilket orsakar fenotypen kortbent i ett antal raser. CDPA är en genetiskt ärftlig skelettdysplasi. I allmänhet blir dessa symtom tydligare när en hund växer ur valpstadiet. Så med andra ord kan det vara svårt för en uppfödare/köpare att se symptomen hos en valp, men man bör kanske kunna se dem hos föräldradjuren. CDPA är en dominerande egenskap, vilket innebär att hundar bara behöver en enda kopia för att påverkas. Orsaken till tillståndet är genetisk. Det betyder att en hund föds med den. Viktigt är även att påtala att CDPA är inte ett dödligt tillstånd, men problematik kan uppstå. Har du testat din hund via DNA för CDPA? Då vill SPKK gärna få in svaret för eventuell framtida kartläggning.”

SPKK Chondrodysplasia CDPA