PK i Sverige

Nutidshistoria

2006: De första (vad vi vet) renrasiga prazsky krysarik importerades till Sverige.

2007: PKGS (anm. den första svenska PK-klubben, läs mer under klubbhistoriken) ansökte om nationellt godkännande av rasen prazsky krysarik. PK godkändes i januari-07. 26 stycken importerade PK’s registrerades, och den första kullen i Sverige föddes.

2008: Prazsky krysarik tilläts delta på officiella utställningar. 57 inregistreringar i SKKs annexregister, varav 32 importerade.  Oktober 2008 stängdes stamboken för inregistreringar i Tjeckien. Rasen godkänns i Norge.

2009: 73 inregistrerade i SKK, varav 22 importerade. Rasen godkänns i Finland.

2010: 124 inregistrerade i SKK, varav 51 importerade. Totalt 2010-04: 188 hundar i SKKs register. Rasen godkänns i Tyskland.

2011-04: Hittills 28 inregistrerade i SKK, varav 2 importerade. Stamboken i Sverige öppnas för inmönstring vid två tillfällen.

Totalt antal hundar i Sverige 2011-04: 311 prazsky krysarik registrerade i SKKs annexregister.