Von Willebrands typ 1

 

Vi reserverar oss för eventuella fel, mejla oss om du upptäcker sådana. Mejl: rug@spkk.se

 

Sammanfattning: ”Klubben har fått in information kring Von Willebrands typ 1 inom rasen Prazsky Krysarik, där det visat sig finnas bärare i Sverige men även affekterade i andra delar av Norden. Den vanligaste formen av ärftliga blödningsrubbningar hos hund är von Willebrands sjukdom, det är även den vanligaste ärftliga blödningsstörningen hos hundar, och den kan ses oftare hos vissa raser. Det är endast typ 1 som SPKK fått kännedom om där det finns konstaterade bärare och affekterade inom Norden. En hund som är affekterad av Von Willebrands typ 1 kan få allvarliga problem, en bärare kan få vissa symptom och båda kan nedärva genen till sina avkommor. Denna störning ärvs som en dominant egenskap med ofullständig penetrans, vilket innebär att inte alla hundar som har vWF-mutationen kommer att uppvisa kliniska tecken på sjukdomen. Om man väljer att DNA testa sin hund för denna sjukdom så skall man alltid vara medveten att resultatet kan hämma en vid val av eventuell parnings partner. En individ som är konstaterad bärare får enbart användas ihop med en konstaterad fri individ. SPKK rekommenderar inte att DNA testa för denna sjukdom dock önskar vi få in information från de individer som är testade, oavsett resultat, för eventuell kartläggning i framtiden.”

spkk_Von Willebrands typ 1