Svenska Prazsky Krysarik klubben hälsoenkäten 2023

Här finns det fullständiga resultatet från Hälsoenkäten som klubben genomförde 2023. Om ni tror er hund har några hälsoproblem klubben bör veta om att det finns inom rasen så går det alltid bra att skicka ett mail med information till rug@spkk.se.     Öppna...