Hundar känner inte av tid

Det finns en gammal teori som säger att det inte spelar någon roll hur länge man som husse eller matte lämnar hunden ensam hemma, hunden anses nämligen inte ha någon tidsuppfattning. Men, hundar har faktiskt en tidsuppfattning. Det visar en ny studie från Sveriges...

Dominans

Dominans är ett begrepp som ofta används när man skall förklara hundars beteenden både gentemot varandra men också mellan hundar och människor. Om man skall beskriva en typisk dominant individ så kommer denna beskrivning med stor sannolikhet skilja sig mycket beroende på personen som försöker beskriva denna. Vad som bland annat skiljer sig…

Ledarskap bland vargar

Vargar används ofta som exempel för att beskriva relationsbeteenden inom olika sociala grupper. Som hundägare har vi nog i alla fall hört begreppet alfa mer än en gång. Den vanligaste bilden som vi alla får när vi hör begreppet är nog en varg som fysiskt måste kämpa för att hela tiden hålla sina underlydande flockmedlemmar i schack då denne annars…

Beteende och personlighetsbeskrivning hund

SKK har beslutat att höja prioriteringarna när det gäller arbetet med våra hundars mentalitet. Man har nyligen startat en ny kommitté som skall handha mentalitetsfrågor, kommittén för hundars mentalitet (KHM). SKK har också beslutat att det i framtiden skall införas en ny form av mentalbeskrivning. Beteende och personlighetsbeskrivning hund eller kort BPH är det namn som denna nya beskrivning skall komma att heta i framtiden.

Mentalbeskrivning hund

Mentalbeskrivning hund , MH är en beskrivning som handhas av SBK som skall ge ägarna hjälp att få sina hundars mentalitet beskriven genom att testa hundens beteenden gentemot förutbestämda störningsmoment.

Berikning

Berikning – att förgylla vardagen  
Berikning är ett begrepp som bygger på kunskapen om djurs behov av att få utlopp för sina medfödda beteenden. Man kompenserar de beteenden djuren skulle ha visat i naturen genom att ge dem möjlighet att på ett kontrollerat sätt få utrycka sina naturliga beteenden på ett mer önskvärt eller lämpligt sätt…