Här kan du se vilka aktiviteter vi planerar att genomföra om möjligt.
När datum är spikat för en aktivitet kommer den att föras in i eventkalendern.

2019
PK-promenader
Ringträning 7/4
Köttbulle-rally
BPH
Medlemsmöte
Uppfödarmöte