Öppet brev från SPKK

Öppet brev från SPKKs styrelse

I november 2010 skickade vi ut ett öppet brev till tjeckiska ägare och uppfödare av PK, samt till KPPPKs styrelse. Detta brev har mognat fram under lång tid, då vi försökt få till ett samarbete med KPPPK ända sedan SPKKs början. 

Tyvärr har vi inte fått den kontakt och det samarbete vi hoppats på, inte heller har vi fått gehör för de varningar ang. avelstrenden kontra genetisk variation som vi försökt upplysa om. Vi har dock fått allt större insyn i KPPPKs arbete och hur den tjeckiska rasklubben fungerar, och till sist blev vi tvungna att reagera.

För att du som medlem i SPKK ska veta vad styrelsen har skrivit, har vi lagt upp den svenska varianten på brevet. Även tjeckisk och engelsk översättning finns att läsa. Klicka på länkarna nedan för att ladda hem filerna i PDF-format.

Svenska      Czech      English

Har du några frågor, kontakta styrelsen via sekreteraren.

Urval av den respons vi fått från Tjeckien:

”Jag värdesätter brevet väldigt mycket och det som jag uppskattade mest var åsikter om uppfödning och frågor om genetisk variation och först och främst den vackra tanken, vilket vem som helst måste förstå, i alla fall den som tänker inte bara i vinstsyfte utan på rasens bästa: prioritera friska, starka individer med god massa, riktiga råttjägare. ”

”Jag känner många i Tjeckien som är ägare till PK och som respekterar PK:s naturliga egenskaper, som inte använder PK som leksaker för barn, för ekonomiskt vinst och liknande. Jag är väldigt glad att sådana människor finns på andra ställen i världen. Det här ger mig ett hopp att PK finns hos många goda människor.”

”Tack så mycket för att ni skickade ert öppna brev till mig. Hur situationen ska utvecklas i tjeckisk klubb vet jag inte, förhoppningsvis ska den förbättras. Det hänger på medlemmarna om de väljer nytt eller om alltig stannar vid det gamla. Jag personligen kan säga att jag bara välkomnar samarbete med andra klubbar. ”

—————————————————————————————————————————————
Vi är glada över den positiva responsen, och ser framåt med tillförsikt och hopp om ett bättre samarbete!