Ny djurskyddslag 2019 (2018:1192)

När jag skriver dessa rader är det slutet av juli och vi har just nu den varmaste och torraste sommaren på mycket länge och jag hoppas att ni alla haft det bra trots värmen och de brände som för tillfället härjar vilt i Sverige.

Riksdagen har röstat igenom en ny djurskyddslag som kommer att träda i kraft den 1 april 2019. Jordbruksverket arbetar just nu med att ta fram föreskrifter till hur de olika lagparagraferna skall uttolkas när det gäller hund och katt. Jag har läst igenom Regeringens proposition 2017/18:147 vars innehåll rör alla djurslag och ej enbart hund och katt, ett gediget dokument på 436 sidor.

När man läser den nya djurskyddslagen så finns det många självklara paragrafer som det nu äntligen kommer att finnas lagtext att luta sig mot och där behövs inget förtydligande t.ex.

Förbud mot att överge djur

8 § Djur av tamdjursart får inte överges.

Förbud mot sexuella handlingar med djur

10 § Det är förbjudet att genomföra sexuella handlingar med djur.

Förbudet omfattar inte handlingar som utförs av veterinärmedicinska skäl eller i samband med avel eller av liknande berättigade skäl.

Men det finns andra paragrafer som kommer att behöva förtydligas betydligt mer för att kunna tolkas korrekt. Gällande operativa ingrepp undrar man om det kan anses vara befogat att t.ex. operera bort en livmoder som ej utvecklats till en pyometra eller att operera en trubbnos i andningsvägarna i förebyggande syfte? Även i paragrafen om förbud mot viss avel behövs det förtydligande om tolkning men det arbetar Jordbruksverket med just nu så vi får hoppas på att det snart kommer mer ingående riktlinjer i hur lagarna ska tolkas.

Operativa ingrepp

2 § Det är förbjudet att göra operativa ingrepp på eller ge injektioner till djur i andra fall än när det är befogat av veterinärmedicinska skäl.

Förbud mot viss avel

11 § Det är förbjudet att utföra avel med sådan inriktning att den kan medföra lidande för föräldradjuret eller avkomman.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
1. föreskrifter om förbudet enligt första stycket, och
2. föreskrifter om villkor för eller förbud mot avel som kan påverka djurets naturliga beteende, normala kroppsfunktioner eller förmåga att naturligt föda fram sin avkomma.

Vill ni läsa Regeringens proposition 2017/18:147 och Djurskyddslag (2018:1192) i sin helhet finns de på: www.riksdagen.se

Jag önskar er en härlig höst!

Maria Lönnhammar
Ordförande SDHK
(Svenska Dvärghundsklubben)