Om BPH

VILKEN PERSONLIGHET HAR DIN HUND? Alla våra hundar är olika – de har sin alldeles egen personlighet. Oavsett vilken ras du äger är du välkommen med din hund till SKKs mentalbeskrivning BPH – Beteende- och personlighetsbeskrivning hund – där du kan lära dig mer om...

Välkommen till Stockholm Hundmässa

SISTA ANMÄLAN 11 NOVEMBER! Det är ett tag kvar till årets mässa – men vi har redan börjat ladda! Här hittar du domarlistan, och nu kan du också anmäla dig och din hund via Internetanmälan. Varmt välkommen 13–14 december 2014! Här finner du domarlistan för Stockholm...

Mönstring 2014-10-18

PM för SPKKS mönstring Jönköping, 18 Oktober 2014 Välkommen till Jönköpings Brukshundklubb på mönstring. Inbetalningsuppgifter: Mönstringen kostar 550 kronor per hund, och insättes på SPKK’s Bankgiro 289-3451. Märk inbetalningen med ”Mönstring” samt hundägarens namn....

Arbetet med revidering av RAS

Det är nu dags att börja på en revidering av RAS då en ny reviderad version ska finnas ute år 2015. Den rasspecifika avelsstrategin (RAS) är en handlingsplan för aveln av prazsky krysarik i Sverige. Den beskriver både problem och starka sidor som finns inom rasen och...

Allmän rekomendation vid avel på merle och hundar med färgerna röd och gul

Avel med merle och andra färger än brun med röda tecken och svart med röda tecken har en högre risk för att leda till dold merle. I samband med mönstringen där även röda och gula hundar kan komma att mönstras in så finns risk att dessa även är merle. Rekomendationer för hur vi i avel ska hantera detta och varför finns i denna artikel.