Mönstring 2014-10-18

PM för SPKKS mönstring Jönköping, 18 Oktober 2014 Välkommen till Jönköpings Brukshundklubb på mönstring. Inbetalningsuppgifter: Mönstringen kostar 550 kronor per hund, och insättes på SPKK’s Bankgiro 289-3451. Märk inbetalningen med ”Mönstring” samt hundägarens namn....

Arbetet med revidering av RAS

Det är nu dags att börja på en revidering av RAS då en ny reviderad version ska finnas ute år 2015. Den rasspecifika avelsstrategin (RAS) är en handlingsplan för aveln av prazsky krysarik i Sverige. Den beskriver både problem och starka sidor som finns inom rasen och...

Termen avelsråd går i graven

Styrelsen har tagit ett beslut att göra lite förändringar när det kommer till avelsfunktionärerna i klubben. Numera så kommer avelsfrågor att skötas av rasutveklingsgruppen (RUG) . Tidigare så har SPKK haft två avelsråd och en arbetsgrupp som hettat RUG. Dessa två...

Rasutvärdering 2013

Några kvantitativa mål finns inte med i RAS vilket försvårar en utvärdering av om målen uppfyllts. Vid nästa revidering bör klarare kvantitativa mål skrivas in i RAS Avelsbasen Långsiktiga mål Att uppehålla och förstärka den genetiska variationen. Strategi För att nå...

Mönstring 2014

Bild: Bambam en av de väldigt fina djur som mönstrades in under 2011 Mönstring Vad är en mönstring Mönstring innebär att stamboken öppnas för de hundar som godkänns vid denna kontroll, tanken är att en ras på det sätt ska få in ”nytt blod”, att öka den...