Arbetet med revidering av RAS

Det är nu dags att börja på en revidering av RAS då en ny reviderad version ska finnas ute år 2015. Den rasspecifika avelsstrategin (RAS) är en handlingsplan för aveln av prazsky krysarik i Sverige. Den beskriver både problem och starka sidor som finns inom rasen och...

Rasutvärdering 2013

Några kvantitativa mål finns inte med i RAS vilket försvårar en utvärdering av om målen uppfyllts. Vid nästa revidering bör klarare kvantitativa mål skrivas in i RAS Avelsbasen Långsiktiga mål Att uppehålla och förstärka den genetiska variationen. Strategi För att nå...

RAS utvärdering 2011

Inledning När arbetet gjorts med att sammanställa statistiken för utvärderingen av RAS måste vi tyvärr säga att vi blev rent av förundrad över hur vissa uppfödare missköter sin avel och sitt ansvar gentemot sina djur. Dessa uppfödare måste börja ta i beaktande rasens...

Skillnad mellan prazsky krysarik och andra raser

I inlägget finns några bilder som är utvalda för att visa skillnader mellan prazsky krysarik och några raser som har visa exteriöra likheter med denna. Bilderna är inte tänkta att visa ”perfekta” hundar.