Hälsoenkäten 2017

Fyll i Hälsoenkäten idag! Den ligger till grund för kommande revidering av RAS (vår avelsstrategi), och därför är det viktigt att ALLA fyller i enkäten så att resultatet blir så rättvisande som möjligt. Enkäten är för alla hundar (valpar, vuxna, gamla, kastrerade,...

Arbetet med revidering av RAS

Det är nu dags att börja på en revidering av RAS då en ny reviderad version ska finnas ute år 2015. Den rasspecifika avelsstrategin (RAS) är en handlingsplan för aveln av prazsky krysarik i Sverige. Den beskriver både problem och starka sidor som finns inom rasen och...

Rasutvärdering 2013

Några kvantitativa mål finns inte med i RAS vilket försvårar en utvärdering av om målen uppfyllts. Vid nästa revidering bör klarare kvantitativa mål skrivas in i RAS Avelsbasen Långsiktiga mål Att uppehålla och förstärka den genetiska variationen. Strategi För att nå...

De mönstrades avkommor

avkommor_.. Det mönstrades in 18 hundar av rasen i Sverige år 2011. Till dags dato så har sex av dessa hundar fått sammanlagt 34 valpar,  fördelade på åtta kullar. Vi hoppas att flera hundar kommer att användas så att värdet av mönstringen för den genetiska...

RAS utvärdering 2011

Inledning När arbetet gjorts med att sammanställa statistiken för utvärderingen av RAS måste vi tyvärr säga att vi blev rent av förundrad över hur vissa uppfödare missköter sin avel och sitt ansvar gentemot sina djur. Dessa uppfödare måste börja ta i beaktande rasens...

Skillnad mellan prazsky krysarik och andra raser

”These dogs may not be the perfect representatives for each breed, but they are all well inside their respective standards. The pictures are chosen to show differences, not to show ”perfect” dogs. We hope that you all can appreciate that.”...