På denna sida presenterar vi avelshanar som kan vara tillgängliga. On this page we present available stud dogs.

Alla avelshanar presenteras med bild och information om ålder, antal avkommor, reg.nr, kennelnamn, intressant övrig info samt kontaktuppgifter till ägaren. Titta på övriga hanars sidor så ser du vilka uppgifter du ska skicka in. Skicka allt till webmaster@spkk.se .

Att vara med är kostnadsfritt, men du som äger hunden måste vara medlem i SPKK och hanen måste vara minst 12 månader gammal för att presenteras. Observera att detta är för att underlätta planering och att 24 månader är den ålder som gäller för avelsdebut (för att få vara med på denna sida)!

IF YOU LIVE IN ANOTHER COUNTRY, THE RULE IS: YOU HAVE TO BE A MEMBER OF YOUR COUNTRY’S CLUB OF BREED. The presentation is free of charge. Contact webmaster@spkk.se for more information.

Kontakta Webmaster för att få med din hane på denna sida: webmaster@spkk.se

Reglerna att följa för att få ha din hane med på Avelshanesidan:

-Avelsdebut vid TIDIGAST 24 månaders ålder

Att inte para vare sig hane eller tik innan hunden uppnått 24 månaders ålder är ett krav som ställs pga att flera uppfödare inte hörsammat MINIMIåldern 18 månader som Jordbruksverket beslutat (detta är det alltså lag på!). Lagen på 18 månader gäller visserligen endast för tikar, MEN det betyder inte att ALLA hanar kan paras så fort de blir könsmogna. Tvärtemot! De flesta hanar är inte klara för avel förrän vid 2-3 års ålder. Några hanar har använts vid mycket låg ålder, en hane var endast 6-7 månader gammal när han parade sin första tik. Innan han fyllt ett år var han redan pappa till 2 kullar! Tyvärr visade det sig att just denna hane hade generell demodex och inte alls borde ha använts i avel.

Om hanhundsägaren hade väntat ett tag till hade symptomen varit synliga och hanen hade förhoppningsvis inte använts.

Eftersom det om och om igen används hanar som är på tok för unga ser vi inget annat råd än att sätta ett krav som ligger över Jordbruksverkets lagstadgade minimikrav.

-Inavelsgrad som inte överstiger 6,25%

Så här säger SKK om inavelsgrad:

Inavelsgrad

Inavelsgraden anger hur stor del av avkommans gener som blivit dubblerade genom föräldrarnas släktskap, räknat över ett visst antal generationer. Det är viktigt att inavelsgraden hålls på en låg nivå.

Hundar som förekommer i båda föräldradjurens härstamningar är de hundar som bidrar till en avkommas inavelsgrad.

I SKK’s Avelsdata beräknas inavelsgradens ökning över 5 generationer enligt tabellmetoden. Det värde som visas är alltså inavelsgradens ökning från generation 1 till generation 5. Säkerheten i beräkningen är beroende av stamtavlans fullständighet och det beräknade resultatet kan bedömas vara SÄKERTTÄMLIGEN SÄKERT eller OSÄKERT.

Det är angeläget att inavelsökningen hålls på en låg nivå inom våra hundpopulationer för att dessa ska förbli livskraftiga. Inavelsökningen i en ras bör understiga 2,5% vilket ger en stegring på 0,5% per generation. Svenska Kennelklubben, SKK rekommenderar inte parning mellan två individer där avkommans inavelsgrad överstiger 6,25% d v s kusinparning. För att undvika tät släktskapsavel kan uppfödare idag lätt beräkna en fiktiv kulls inavelsgrad genom en provparning i Svenska Kennelklubbens webbtjänst Avelsdata.

Finns en hund flera gånger i t ex moderns stamtavla men inte i faderns stamtavla påverkas inte avkommans inavelsgrad. Om en hund med hög inavelsgrad paras med en helt obesläktad individ bryts inaveln och avkomman får 0 % i inavelsgrad.

Att para far med dotter, mor med son eller helsyskon med varandra är ett brott mot SKKs grundregler. Många special- och rasklubbar har rekommendationer gällande inavelsgraden för en enskild parning. Kontakta gärna din klubb för mer information.

Läs mer: Svenska Kennelklubbens Avelsdata

Max 15 valpar (ca 5 kullar) per hund

Vad är matadoravel? Läs mer i avelsbloggen: http://spkk.se/wordpress/problem-vid-horisonten-matadoravel/ 

Vi ställer alltså samma krav på hanhundsägare och uppfödare, vilket är rimligt då valparna är resultatet av parningen mellan två föräldradjur, en hund är ju ingen hermafrodit.

Zblunk Proper Puppy

Zblunk Proper Puppy

Regnr SE17234/2015
Född 2014 10 23
Antal avkommor/kullar: 8/3
Ägare Eva Forsberg, Nossebro

Atzimo

Atzimo

Regnr: SE24406/2016
Född: 2016-03-24
Antal avkommor/kullar: 3/1
Ägare: Charlie Pettersson, Örebro

Angus

Angus

Regnr: SE48554/2014
Född: 2014-07-03
Antal avkommor/kullar: 5/2
Ägare: Katarina Berggren, Bromma

Lex Murphy Czech Mate

Lex Murphy Czech Mate

Regnr: SE46119/2011
Född: 2011-06-27
Antal avkommor/kullar: 3/1 st
Ägare: Maria Weinehall, Kungsängen

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

_________________

Aktiviteter 2023

* Årsmöte

* Minigruppens utställning/ SPKK:s rasspecial Eskilstuna den 16/7-2023