Rasinformation

Rasstandard Prazsky Krysarik

Ny standard 2019!
Svensk standard (363): Rasstandard för prazsky krysarik
FCI standard 2019 (Engelska): [FCI standard no 363]

Viktig information:

Prefix
Efter det preliminära godkännandet 2019 skulle alla Prazsky Krysarik automatiskt ha registrerats med SE-prefix istället för AS. Övergången/ändringen har dock inte fungerat (vi vet inte exakt varför, men något i SKKs rutiner är orsaken), men nu 2021 ska det vara åtgärdat. Alla Prazsky Krysarik har nu ett registreringsnummer som börjar på SE.
Om du av någon anledning (till exempel kan det vara viktigt vid utlandsresor) vill ha din hunds ”nya” registreringsnummer i pappersstamtavlan (ny stamtavla för svenskfödda, ny stämpel i exportstamtavlan för importerade) ska du kontakta SKK’s registreringsavdelning: www.skk.se.

Färger
Nu har äntligen SKK uppdaterat listan över färgbeteckningar.
Färger hos PK godkända för registrering från 24 maj 2021:

Förkortning = Färg
ST = SVART & TAN
B&R = BRUN & TAN
BLT = BLÅ & TAN
LT = LILA & TAN
G = GUL
R = RÖD
M = MERLE

Färgerna är alltså godkända för registrering redan nu, men texten i SKKs registreringsregler uppdateras 2022.

 

Nedladdningsbara PDFer:

Infoflyer (för SDHK)

Infoflyer 2020 (att skriva ut)

Domarkompendium Prazsky Krysarik

RAS (Rasspecifik avelsstrategi) Prazsky Krysarik

Information om rasen Prazsky Krysarik i korthet

Jämförelsebilder:

HISTORIK
Mycket av rasens historia har bevarats. Man vet till exempel att rasens ursprung finns i Böhmen, Tjeckien, och den kan spåras tillbaka ända till nationens födelse (cirka 1100 e.Kr.). Rasen höll på att dö ut, men i början av 1900-talet gjordes ett försök att öka antalet hundar. Theodor Rotter startade ett avelsprogram, vilket dessvärre misslyckades. Andra världskriget bröt ut och Rotters dokument försvann. 1980 återupptogs arbetet och denna gång lyckades det. Antalet individer av rasen ökar nu stadigt.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Rasen har potential att nyttjas i de flesta av dagens hundaktiviteter, till exempel lydnad, agility, freestyle och spår. Den är lättlärd, tuff och arbetsvillig med välbevarade jaktinstinkter. Ursprungssyftet är råttjakt, och den är fortfarande en duktig råttjägare, med ett högt utvecklat luktsinne.

HÄLSA
En större kartläggning av rasens hälsoläge pågår i samband med sammanställandet av rasspecifika avelsstrategier (RAS). Avsnittet om diskvalificerande fel i rasstandarden ger information om vilka fel som kan förekomma i rasen. Läs mer om hälsoläget på rasklubbens webbplats.

EGENSKAPER – MENTALITET
I rörelse är rasen snabb, vig och uthållig. Den är en energisk, lätt reserverad mot främlingar men ändå tillgänglig. Den är kelig och nyfiken, med ett balanserat temperament. Den kan vakta, men är inte överdrivet skällig. Den är en trevlig och lojal familjehund, som trots sin ringa storlek hänger med bra i de flesta aktiviteter.

STORLEK OCH UTSEENDE
Rasen kan beskrivas som en liten, elegant och välproportionerlig hund.
Mankhöjden är 20–23 cm och vikten cirka 2,6 kg. Färgen är svart, brun eller blå med tanteckning, samt enfärgat gul eller röd. Pälsen är släthårig eller långhårig. Päronformat huvud med tydligt stop, stora upprättstående, trekantiga öron placerade på skallens bakre del. Rygglinjen skall vara rak. Helhetsintrycket är viktigast.

PÄLSVÅRD
En släthårig prazsky krysarik behöver ringa pälsvård. En dusch vid behov är allt som behövs. Vill man att pälsen riktigt skall glänsa torkar/borstar man sin hund med ett sämskskinn. Den fäller inte speciellt mycket. En långhårig behöver borstas regelbundet med en mjuk borste för att undvika tovor.

ÖVRIGT
Rasen är preliminärt FCI-godkänd. Tjeckien är rasens hemland. Rasen godkändes i Sverige 2007-01-20 och registreras i Svenska Kennelklubbens (SKKs) annexregister. Rasen får delta på officiella tävlingar och prov samt ta FCI-titlar, men kan ej erhålla internationella certifikat. Det finns idag (2019) drygt 1100 individer registrerade i SKKs annexregister.

Om du funderar på att skaffa en prazsky krysarik, tänk på att… 

– det är en ras under uppbyggnad, med allt vad det innebär. Det förekommer till exempel stora variationer inom rasen.

– inavelsgraden är oftast ofullständig eftersom det används många importerade hundar i den svenska aveln. Tag kontakt med rasklubben för mer info .

– det är en trevlig, lojal familjehund som är framåt, positiv, lättlärd och arbetsvillig.

– det är ingen soff- eller väskhund. Det är en energisk hund, som behöver aktiveras av sin ägare, både fysiskt och mentalt.

– ha inte bråttom vid köp. Tag kontakt med och hälsa på flera olika kennlar/uppfödare innan du bestämmer dig.

 

Rasens historik

Nutidshistoria

2006: De första (vad vi vet) renrasiga prazsky krysarik importerades till Sverige.

2007: PKGS ansökte om nationellt godkännande av rasen prazsky krysarik. PK godkändes i januari-07. 26 stycken importerade PK’s registrerades, och den första kullen i Sverige föddes.

2008: PKGS byter namn till SPKK och ansluts till SKK som officiell rasklubb. Prazsky krysarik tilläts delta på officiella utställningar. 57 inregistreringar i SKKs annexregister, varav 32 importerade.  Oktober 2008 stängdes stamboken för inregistreringar i Tjeckien. Rasen godkänns i Norge.

2009: 73 inregistrerade i SKK, varav 22 importerade. Inavelsgraden på den svenska avelsbasen ökar till kritisk nivå. Hanhundar överanvänds. Rasen godkänns i Finland.

2010: 124 inregistrerade i SKK, varav 51 importerade. Totalt 2010-04: 188 hundar i SKKs register. Rasen godkänns i Tyskland.

2011: 111 inregistrerade i SKK, varav 10 importerade. Stamboken i Sverige öppnades för inmönstring vid 2 tillfällen, 16 hundar godkändes.

2012-09: Hittils 81 hundar registrerade i SKK, varav 5 importerade. Rasen godkänns äntligen, efter påtryckningar från NKU (Nordisk Kennelunion), även i Danmark. Totalt antal hundar i Sverige 2012-09: 475 prazsky krysarik registrerade i SKKs annexregister. Vi kan tydligt se att antalet importer minskat allt eftersom antalet födda i Sverige har ökat.

2019-09: Över 1100 hundar registrerade i annexregistret totalt. Inavelsgraden är på en bättre nivå men vissa år är den oroväckande hög. I mitten av 2019 godkändes prazsky krysarik preliminärt av FCI. En ny standard börjar gälla.

 

2012:

Antal reg/år 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tikar (varav importer) 19 ( 16) 30 ( 22) 33 ( 14) 63 ( 32) 61 ( 6) 43 ( 3)
Hanar (varav importer) 10 ( 10) 27 ( 10) 40 ( 8) 61 ( 19) 50 ( 4) 38 ( 2)
Totalt 29 ( 26) 57 ( 32) 73 ( 22) 124 ( 51) 111 ( 10) 81 ( 5)

Inavelsgraden inom rasen ökade oroväckande snabbt i Sverige, och låg tillsammans med hanhundsanvändning och tjeckisk statistik till grund för SKKs beslut om inmönstring.
Inavelsgraden sjönk glädjande nog under 2010, men har nu vänt uppåt igen. Detta är mycket oroväckande, och kombinerat med några uppfödares ovilja att följa SPKKs rekomendationer om antal kullar/valpar per avelsdjur kan detta mycket väl leda till restriktioner (dvs. registreringsförbud om dessa ej följs) och/eller nya inmönstringar.
Som valpköpare kan man välja att inte gynna denna rashämmande avel genom att läsa vilka rekommendationer som gäller, och inte köpa valpar där kombinationen går emot dessa rekommendationer.
Vid import är det gynnsamt för rasen att kontrollera släktskapet med svenska hundar innan, du kan få hjälp av avelsrådet med detta.

Inavelsstatistik (inom rasen, inte enskilda parningar)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Inavelsgrad 0,4 % 4,5 % 5,4 % 3 % 4,3 % 4,5 %

Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer.

 

—————————————————————————————————————-

Tjeckiska historiken  i sammandrag:

I rasens tidiga historia kunde man hitta den hos kungar, prinsar och aristokrater i främst Tjeckien men även hos europeiska härskare som introducerats för rasen av Böhmens kungligheter. Under senare tid kan man finna den hos ”vanligt” folk. Den mesta av rasens historia har bevarats och man kan därför lära sig mycket om den. Man vet till exempel att rasens ursprungligen är i Böhmen och att rasen kan spåras tillbaka ända till nationens födelse (ca 1100 e.Kr.).

Rasen tappade dock i popularitet och höll på att dö ut, men i början av 1900-talet gjordes ett försök att öka antalet hundar. Theodor Rotter startade ett avelsprogram som dessvärre misslyckades eftersom de utvalda hundarna saknade full stamtavla sex generationer bakåt. Det var på den tiden vad som krävdes för att registreras som en Prazsky Krysarik.

Vid samma tidpunkt bröt kriget ut, Tjeckien invaderades och Rotters dokument försvann. Därmed försvann också lusten till projektet.
1980 återupptogs arbetet och denna gång lyckades det. Antalet individer av rasen Prazsky Krysarik ökar nu stadigt.
Hela rashistoriken, från tjeckiska PK-föreningens hemsida (fritt översatt):

Kommer den ärorika rasen Prazsky Krysarik att överleva?

Detta var titeln på en artikel publicerad av den framlidne chefredaktören Karel Stepansky på tidningen ”PES” (Hunden). Det var ett anrop till alla tjeckiska kynologer att hjälpa till att åter-uppliva den gamla och förr populära rasen Prazsky Krysarik. En hund som brukade glida runt i de kungliga palatsen på medeltiden, men nu höll på att försvinna. Denna önskan, publicerad på sidan 6 i ovan nämnda tidnings sjätte upplaga, blev besvarad. Idag finns Prazsky Krysarik hos oss igen!

Precis som kulturella, sociala och ekonomiska förutsättningar förändras, så förändras även åsikter och mode. Dessa förändringar reflekteras även i utvecklingen och populariteten hos olika hundraser. Intresset för vissa raser växer först, och sen minskar det eller försvinner helt, för att sedan efter en tid åter öka igen.

Prazsky Krysarik är en sådan ras. Trots att den inte är internationellt erkänd idag, så var den en gång i tiden omåttligt populär, för att sedan bli nästan helt bortglömd. Inte så konstigt att frågor dök upp gällande varför de tjeckiska kynologerna (vilka rankas bland de bästa i världen) inte hade bevarat denna tjeckiska ras, vars ursprung kan spåras så långt bak i historien som Böhmens födelse.

Men bättre sent än aldrig som man brukar säga. De som tog på sig att återuppliva denna ras fick en mycket svår uppgift. De övervägde noggrant alla fakta under lång tid, och undersökte gamla artiklar av Otto Karlik, Theodor Rotter, Frantisek Dvoracek och många andra som blivit publicerade i specialisttidskrifter under 1920- och 1930-talet. De studerade även information insamlad av Emil Jech från Roztoky nära Prag. Det var han som hade upptäckt och fått bekräftat existensen av Prazsky Krysarik. samt tagit fram bevis att rasen fanns redan under den Böhmiske prinsen Vladislav II’s tid.

Eftersom rasen är så gammal är det i stort sett omöjligt att hitta det exakta ursprunget. Dock skrev den polska krönikören Galla Anonym att den polske kung Boleslav II ”The Brave” (1058-1080 e.Kr) var förtjust i Prazskyn. Han hade två stycken, och de kom från Böhmen. I krönikan skriver han: ”inte bara polskt blod, utan även rent Slaviskt blod, donerat blod, cirkulerar i våra hundars vener”.

Den polske kungen värdesatte gåvan, och vi kan gissa oss till att han fått hundarna av prins Vladislav II som kunglig gåva. Den franske historikern Jules Michelet nämnde i ”Histoire de France” 3 stycken råtthundar som kom från det gamla Tjeckien. Han talar om en levande gåva som den tjeckiska kungen Karel IV (vilken även hade titekn kejsare av Rom) gav till den franske kungen Charles V under ett besök i Frankrike våren 1377 e.Kr. I september 1380 e.Kr gav den döende Charles V två av dessa hundar till sin 12-årige son Charles VI.

Historien berättar vidare att kung Vaclav IV (1378-1419 e.Kr) brukade ta med sin favorit-Prazsky till ”U krale Brabantskeho”, en pub som han besökte ganska ofta i förklädnad. Professor Weise berättar i sitt arbete om kejsaren Rudolf II: ”Rudolf II (1576-1611 e.Kr) kunde alltid känna lugn och rensa hjärnan i närheten av sina hundar och råttjägare. De ursprungligen fyra råttjägarna avlades och antalet ökade till arton. Detta är ett excellent exempel på hans avelverksamhet”.

Prazskyn var ofta närvarande vid kungliga banketter (middagar). Denna lilla hund symboliserade Böhmens oberoende och den tjeckiska nationens suveränitet. Från tidig Böhmisk historia prydde Prazskyn de tjeckiska hoven, och gavs ofta som gåva till andra europeiska härskare. Från de kungliga palatsen spreds rasen till andra grenar i societeten.

Den tragiska förlusten vid slaget på Vita Berget (1620 e.Kr) resulterade i den tjeckiska politikens, kulturens och sociala livets förfall under tre århundraden. Denna period betydde också att Prazsky Krysarik förlorade sin ära och glans. Pragborgen (härskarnas säte) började förlora sin betydelse och Prazskyn lämnade tryggheten innanför slottets borgväggar för att leva bland ”vanliga” människor.

Rasen har överlevt till dags dato. Olyckligtvis blev de hundar som var rastypiska diskvalificerade vid de tidiga hundutställningarna. De blev bedömda som otypiska och alltför småväxta. Domarna använde nämligen standarden för Miniatyr Pinscher – en till utseendet liknande tysk hundras. Ännu en gång blev Prazskyn föst åt sidan, vilket var negativt för rasens fortsatta utveckling.

Ledande hundexperter som Theodor Rotter och Otakar Karlik blev intresserade av dessa otypiska, släthåriga pinschers och försökte sätta igång ett avelsprogram och samla information. De misslyckades eftersom det på den tiden krävdes stamtavla sex generationer bakåt för att kunna registrera hunden.

Tyvärr invaderades Tjeckoslovakien av Adolf Hitlers arméer år 1938. 1950 förlorade Theodor Rotter hela sin egendom och med den all dokumentation som rörde Prazskyn. Även viljan att återuppliva rasen försvann. I början av 1980-talet gjordes ett nytt försök, och denna gång lyckades man. Prazsky Krysarik är här för att stanna.