Historik

SPKKs historik

Snabba fakta om Svenska Prazsky Krysarik Klubben:
2006: Klubben grundades under namnet PKGS
2007: Den ideella föreningen PKGS (Prazsky Krysarik Group of Sweden) ansökte om nationellt godkännande av rasen prazsky krysarik. PK godkändes nationellt av SKK i januari-07. PKGS ansökte därefter om anslutning till SKK.
2008: Prazsky krysarik tilläts delta på officiella utställningar. PKGS bytte namn till SPKK, antog SKKs typstadgar, och antogs den 5 mars som avtalsansluten rasklubb.
2009: Arbete med RAS, utbildning av Avelsfunktionärer. Prio på den reviderade standarden samt insamlande av statistik.
2010: Felaktigt översatt reviderad standard publicerades. SPKK godkändes som Steg II-rasklubb. Godkänd RAS. Godkänd ansökan för mönstring. Arbete med korrigering av standarden. Ökat utbyte av information med moderlandet Tjeckien. SPKK omnämndes även ett flertal gånger i olika SKK-kommittéers protokoll i positiva ordalag. Rasmonter på Stockholm HUNDmässa.
2011: Erhöll ett tackbrev från Tjeckiska kennelklubben. Arrangerade rasspecial och avelsföreläsning. Korrekt standard nu publicerad.
2012: Vår ordförande sedan klubbens start Maria Weinehall valde att trappa ner, och till ny ordförande valdes Ida C Karhu. Rasspecialen hölls detta år i Jönköping. Arbete med raskompendiet pågår. Avelsrestriktioner för merlefärgade hundar införs från 2013.
2013: Ras/Domarkompendiet klart i januari. Medlemstidningen PeKå blir elektroniskt nyhetsbrev. Rasspecialen ställdes in pga bland annat dubbelbokad domare.
2014: Ett medlemsforum startas på Facebook. Rasspecialen hölls i Bjuv, aktivitetsdag med BPH på samma plats.
2015: En av SDHKs utställningar fick ersätta rasspecialen (i samband med minnesutställningen i Stockholm).
2016: Maria Weinehall blev återigen ordförande. Rasspecialen som lockade många deltagare hölls  i Jönköping och vi anordnade en Freestyletävling i samband med denna för att öka på kassan. Vi fick ihop en rasmonter till Stora Stockholm, och den blev så bra att den vann 2a bästa monter i konkurrens med 110 (!) andra montrar!!
2017: Vi utsåg två länsklubbsutställningar till ”specialer” där deltagandepoäng och SPKK-rosetter delades ut. En revidering av RAS är på gång, och för detta gjorde vi en webbaserad Hälsoenkät som under året fylldes i av PK-ägare. Statistik från denna kommer att ligga till grund för RAS.

Framtiden
Många nya medlemmar har tillkommit, och vi hoppas att ännu fler vill engagera sig i klubbarbetet framöver.
Det finns hur mycket arbete som helst att göra i en rasklubb, och man behöver verkligen inte sitta i styrelsen för att kunna hjälpa till.
Genom åren har många medlemmar hjälpt till i klubben på olika sätt, och det är precis så det ska fungera i en rasklubb. Alla medlemmar som vill kan hjälpa till, och ju fler som drar lasset, desto snabbare kommer vi upp för backen.
Om du känner att du vill tillföra något till SPKK, hör av dig! Det finns alltid något som behöver göras, och oftast behövs inga förkunskaper. Det är väldigt roligt att hjälpas åt i en rasklubb, och gemenskapen blir mycket starkare av att dela på arbetet.
Glöm inte: Du som är medlem ÄR klubben. Du representerar SPKK, och SPKK ska även representera dig. Förmedla dina åsikter genom att lämna in förlag till styrelse och årsmöten, eller maila till styrelsen@spkk.se.