OBS! Senaste uppdateringar hittar du på SDHKs hemsida!

SDHK Utställningar 2015
2 maj Lidköping PM
16 maj Luleå PM
6 juni Norrköping PM
27 juni Borås PM
4 juli Luleå PM
18 juli Köping PM
12 september Tågarp PM
11 oktober Timrå Nytt 18/1 PM

 

NYA ANMÄLNINGSAVGIFTER 2015

Kontakta karin.utstallning@sdhk.net om du får problem, kontakta inte webbadmin.

Bankgiro 5358-2276
Svenska Dvärghundsklubben
Observera att vi nu övergått till bankgiro.
Var uppmärksam på att uppge på Inbetalningstalongen
Utställningens ort och datum
Hundens registreringsnummer
Endast en hund per inbetalning

SDHK välkomnar alla medlemmar till sina nationella utställningar.
Samma anmälningsavgifter till samtliga SDHK utställningar. Observera att vi inte tar emot efteranmälningar.

Utlandsboende hund som tidigare inte deltagit på utställning i Sverige: kopia på stamtavla måste skickas till Karin Johansson nedan, samtidigt som anmälan görs.
Nya avgifter hos SDHK från 2015:
Valpklass 6 – 9 mån/months 180 SEK
Juniorklass 9 – 18 mån/months 350 SEK
Unghundsklass 15 – 24 mån 350 SEK
Öppen klass 15 mån – 350 SEK
Championklass 350 SEK
Veteranklass 8 år – 230 SEK

Anmäl via:

Onlineanmälan  Funkar det inte? – Läs här!!

Blankett – kommer snart en ny blankett

Om inte annat är noterat för resp utställning gäller följande:
Pappersanmälan och premiekort sändes till:

Karin Johansson
Gnallen Vegas Hage
640 24 Sköldinge
Tel 0157-500 37

Upplysningar och frågor, Karin  (ej anmälan) 
karin.utstallning@sdhk.net

Observera att om det blir felmeddelande när du skall betala, så använd VISA-kort eller nedan bg-nummer:

Bankgiro 5358-2276, Svenska Dvärghundsklubben
Var uppmärksam på att uppge på Inbetalningstalongen
Vilken utställning
Hundens registreringsnummer
Endast en hund per inbetalning.

 • Var uppmärksamma på att alla ägare till anmäld hund måste vara medlemmar i rasklubben för hundens ras.
 • Var noga med att alla uppgifter är fullständiga och
  korrekta vid anmälan och inbetalning, för att anmälan skall kunna godtas.
 • För sent inkomna anmälningar returneras.
 • Observera att din hund bara får anmälas i en klass. Hunden ska ha uppnått bestämd ålder senast utställningsdagen.
 • Anmälaren ansvarar för att uppgifterna i anmälan är
  korrekta.
 • Anmälan är bindande, och genom att skicka in den bekräftar du att du har tagit del av SKKs utst.regler
  (se Viktiga Länkar på www.sdhk.net).