Dominans

Dominans är ett begrepp som ofta används när man skall förklara hundars beteenden både gentemot varandra men också mellan hundar och människor. Om man skall beskriva en typisk dominant individ så kommer denna beskrivning med stor sannolikhet skilja sig mycket beroende...

Ledarskap bland vargar

Vargar används ofta som exempel för att beskriva relationsbeteenden inom olika sociala grupper. Som hundägare har vi nog i alla fall hört begreppet alfa mer än en gång. Den vanligaste bilden som vi alla får när vi hör begreppet är nog en varg som fysiskt måste kämpa...

Beteende och personlighetsbeskrivning hund

Hundens mentalitet SKK har beslutat att höja prioriteringarna när det gäller arbetet med våra hundars mentalitet. Man har nyligen startat en ny kommitté som skall handha mentalitetsfrågor, kommittén för hundars mentalitet (KHM). SKK har också beslutat att det i...

Mentalbeskrivning hund

Mentalbeskrivning hund , MH är en beskrivning som handhas av SBK som skall ge ägarna hjälp att få sina hundars mentalitet beskriven genom att testa hundens beteenden gentemot förutbestämda störningsmoment. Man använder en intensitetsskala mellan 1 och 5 för att...

Berikning

Berikning – att förgylla vardagen  Berikning är ett begrepp som bygger på kunskapen om djurs behov av att få utlopp för sina medfödda beteenden. Man kompenserar de beteenden djuren skulle ha visat i naturen genom att ge dem möjlighet att på ett kontrollerat sätt...

Den naturliga kontra den konstruerade flocken

Ibland beskrivs rasen prazsky krysarik som varande väldigt vänskapliga och att de fungerar bra ihop i en stor hundflock. Man kan se utifrån den mängd hundar som byter ägare bland just flerhundsägarna med motiveringen att den av en eller annan anledning inte passade in...