Inbjudan  till

Årsmöte 2024 för

Svenska Prazsky

Krysarik Klubben

 

 

Samtliga medlemmar hälsas välkomna på Årsmöte 2024-03-24 klockan 15.00.

På detta Årsmöte behandlar vi verksamhetsåret 2023.

Plats: Mötets hålls digitalt via Teams

Styrelsen har valt att genomföra Årsmötet digitalt för att möjliggöra för alla medlemmar runt om i landet att kunna delta. Du behöver endast ha en internetuppkoppling och en digital enhet (dator eller telefon).

För att delta på mötet skicka anmälan till sekreterare@spkk.se senast 16 mars!

Eventuella motioner ska skickas till sekreterare@spkk.se och ska vara styrelsen tillhanda senast 3 mars 2024.

Årsmöteshandlingar och möteslänk mailas ut under veckan innan årsmötet.

Varmt välkomna!

Styrelsen SPKK

————————————————————————————————————————————————————————–

VIKTIGT:

Medlemsavgiften för 2024 måste vara klubben tillhanda senast 15 mars.

Länk till mötet mailas endast till föranmälda medlemmar.

Betala via swish på vårt nummer: 1234417838 – 230kr

Har du inte Swish så går det att betala till klubbens BG: 289-3451

Märk inbetalningen med de namn som inbetalningen avser.

Vid frågor om medlemskap, maila till medlem@spkk.se

————————————————————————————————————————————————————————–

PÅMINNELSE:

Vi påminner om att vi söker fler förtroendevalda! Kontakta valberedningen redan idag om du eller någon du känner är intresserad av styrelsearbetet.

Sammankallande för valberedningen är Renata Johansson, övriga ledamöter är Jenny Andersson och Anna-Lena Thiel Jansson.

e-post: valberedningen@spkk.se