Svenska hundar allt mindre inavlade

SKK har gjort en sammanställning över den genomsnittliga inavelsgraden hos svenska hundar och sett en tydlig i att inavelsökningen successivt avtagit sedan 1990-talet. SKK tolkar det som att uppfödarna blivit mer medvetna om riskerna med inavel. Man kan fråga sig om man kan se samma kunskapsökning i vår egen ras.

Domarkompendium

Vårt raskompendie/domarkompendie färdigställdes i slutet av år 2012.

Avslag, nya registreringsregler, SKK/AK nr 2-2013

I slutet av 2012 så beslutade rasklubben på avelsrådets inrådan att ansöka hos SKK om nya registreringsbestämmelser som var tänkta att förhindra ytterligare exempel av den dåliga avel som genomförts av uppfödare i rasen under de senaste åren. I detta inlägg finns rasklubbens förfrågan samt svaret i sin helhet.

Nya registreringsregler

Nya registreringsregler som ska gälla för registrering i SKK från och med 2013-01-01 finns nu tillgängliga på SKK.se. De nya reglerna för rasen ser ut som följande. Prazsky krysarik Rasen är ej erkänd av FCI och registreras i SKKs Annexregister. Registreras med...