Domarkompendium

Vårt raskompendie/domarkompendie färdigställdes i slutet av år 2012.

Avslag, nya registreringsregler, SKK/AK nr 2-2013

I slutet av 2012 så beslutade rasklubben på avelsrådets inrådan att ansöka hos SKK om nya registreringsbestämmelser som var tänkta att förhindra ytterligare exempel av den dåliga avel som genomförts av uppfödare i rasen under de senaste åren. I detta inlägg finns rasklubbens förfrågan samt svaret i sin helhet.

Nya registreringsregler

Nya registreringsregler som ska gälla för registrering i SKK från och med 2013-01-01 finns nu tillgängliga på SKK.se. De nya reglerna för rasen ser ut som följande. Prazsky krysarik Rasen är ej erkänd av FCI och registreras i SKKs Annexregister. Registreras med...

Mer om SKKs vägledning

SPKK gjorde en skrivelse till SKK/AK angående deras nya uttolkning av grundreglerna (”vägledningen”) då flera medlemmar oroat sig över att den nya uttolkningen kan tolkas som att alla hundar som konstaterats ha en sjukdom kommer att uteslutas i avel oavsett avelsbasen.