BPH 26 juli, Bjuvs BK
I samband med Rasspecialen 2014 erbjuds 10 hundar att genomföra BPH.
FÖRST TILL KVARN!

BPH-HenriANMÄLAN TILL BPH – Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund
Kostar 750kr, betalas omedelbart till bankgiro: 289-3451 när anmälan är bekräftad!
Anmälan mailas till: bph2014@spkk.se
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 6 juni

BPH-banan på Bjuvs BK är kvalitetssäkrad av SKK.

För anmälan till BPH krävs följande uppgifter:

 1. Ange BPH med eller utan SKOTT
 2. hundens namn på reg.beviset (kennelnamn)
                                                   alternativt om hunden är oregistrerad: hundens namn
 1. hundens reg.nr
                                 alternativt om den är oregistrerad: TAVLIC-nummer + födelsedatum+ vilken/vilka raser som ingår i hunden
 1. hundens chipnummer
 2. ägarens namn
 3. ägarens adress
 4. ägarens telefonnummer (hem+mobil)
 5. ägarens e-postadress
 6. Om tik riskerar att vara i löp vid BPH måste detta anges.
 7. klubbtillhörighet för hundens ägare alt. förare

Om du inte äger hunden (t.ex. fodervärd) krävs ditt eget namn, telefonnummer
och e-postadress utöver ovanstående uppgifter.

För deltagande i BPH krävs att ägaren alternativt föraren av hunden är medlem i klubb inom SKK-organisationen. Medlemsbevis ska uppvisas före start.

 

Varför BPH?
Nästan alla som genomfört BPH blir positivt överraskade av att få se hur hunden tacklar olika utmaningar, det är jätteintressant och ger en god inblick i hur just din hund fungerar.

Inom SPKK ger även BPH extra poäng till hundens uppfödare för Årsbarometern.
Du bidrar dessutom till viktigt underlag för vår lilla men växande ras. På SKK/Hunddata kan samtliga resultat jämföras.

Krav för deltagande:

BPH är öppet för alla hundar, vilket innebär även oregistrerade hundar.

För deltagande ska hunden ha uppnått 12 månaders ålder den dag den deltar i BPH.

Löptik får delta men startar då som sista hund.

För registrerad hund:
 
Svenskägd hund ska vara registrerad i SKK.
För utlandsägd hund ska kopia av registreringsbeviset medfölja vid anmälan. Om den delägs av person boende i Sverige ska den före anmälan vara omregistrerad i SKK.

För oregistrerad hund:

För oregistrerad hund ska finnas en tävlingslicens (TAVLIC) utfärdad av SKK.
TAVLIC-numret ska anges vid anmälan.

Hinder för deltagande:

Hund som vid 3 tillfällen tilldelats Disqualified eller 0 pris med hänvisning till mentaliteten.

Hund som har smittsam sjukdom.

Dräktig tik vid någon tidpunkt efter parning skett.

Öronkuperade hundar födda i land där öronkupering inte var tillåten när den företogs.

Svanskuperade hundar födda före 2008-01-01:
-Hund född i land där svanskupering var tillåten när den företogs och som inte är fallen undan svensk-eller norskägd tik får delta på BPH
-Hund född i Sverige och där svanskupering utförts av veterinärmedicinska skäl
(originalintyg krävs!) får delta på BPH
-Dobermann och rottweiler får delta på BPH även om de är svanskuperade i land där det inte
var tillåtet

Svanskuperade hundar födda 2008-01-01eller senare:
-Hund född i land där svanskupering var tillåten eller om den är kuperad av veterinärmedicinska skäl får delta på BPH
-Hund född i land där svanskupering inte var tillåten får inte delta på BPH

Hund påverkad av doping eller andra otillbörliga förhållanden.

Kemiskt kastrerad hanhund får inte delta. Hanhund som kastrerats kirurgiskt får delta.

Mer info om BPH:

http://www.bjuvsbk.se/pages_asp/rus/regelBPH.asp

http://www.skk.se/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 6 juni

Anmälan mailas till: bph2014@spkk.se