Hundar; världens riktiga X men

Våra hundar har ett väldigt skiftande utseende och få skulle väll påstå att en liten prazsky, en grand danois , en chow chow eller en bulldog ser ut att tillhöra samma art. Skulle våra hundraser vara vilda tror jag med stor sannolikhet att taxonomerna hade...

Färg och källkritik

Färg och källkritik Man kan läsa på flera utländska såväl som svenska hemsidor om de färger och mönster som rasen får ha enligt standarden och även sådana som inte står med. Man kan ofta även få upp information om hur man skall avla på dessa färger eller skall jag...

Genetisk flaskhals

När man talar om flaskhals ur en genetisk synvinkel så har det inte speciellt mycket med goda drycker eller deras förpakningar att göra. En genetisk flaskhals är snarare tänkt att förklara den effekt som många arter och populationer råkat ut för när de råkat ut för en dramatisk förändring av populationen som gjort att en stor andel individer dött ut…

Matadoravel

Med matadoravel så menas en för populationen ensidig avel på ett eller flera avelsdjur som ger en genetisk dominans av dessa djurs gener i den totala populationen och slutligen förlusten av genetisk variation. Matadoravel är numera en välkänd orsak till att sjukdomar och ärftliga fel har fått stor spriddning imom vissa populationer. Både hanar och tikar kan vara matadorer, om djuret är matadoravlat beror på hur stor populationen är…

Myten om linjeavel

Ibland när man pratar avel så hör man begreppet linjeavel. Vad man menar med det verkar dock skifta väldigt mellan olika användare av begreppet. Faktum är att linjeavel inte är ett erkänt begrepp inom det genetiska ämnet. Vad betyder då linjeavel, med linjeavel så menar man generellt avel på djur som är besläktade, men inte på nära håll…