Poängberäkning för SPKKs resultatbarometrar

Poängen räknas endast från SKK’s och SDHK’s officiella utställningar.

Anmälan till barometern sker till resultat@spkk.se .
Ange följande: Hundens namn, registreringsnummer, ägare och uppfödare.
Ange även vilken/vilka barometrar din hund ska delta i: utställning, lydnad, agility, viltspår, nosework, rallylydnad och/eller freestyle.
Du behöver inte anmäla till årets arbetande PK.

OBS! Om du har en hund som du inte vet om du ska tävla med under året behöver du inte stressa. Det räcker om du skickar in barometeranmälan vid samma tillfälle som när du anmäler till hundens första tävling för året, då hinner anmälan komma in till den som ansvarar för poängen i god tid innan tävlingen går av stapeln. Om du har några frågor är det bara att höra av dig!

SPKK utser följande:

Årets Utställnings-PK
Årets Arbetande PK
Årets Lydnads-PK
Årets Agility-PK
Årets Viltspårs-PK
Årets Freestyle-PK   

Scrolla ner för detaljerade poängberäkningar. Läs även de generella reglerna nedan, som gäller ALLA barometrar om inget annat sägs.

Generella regler:

 
Allmänt gäller:
1. För att räknas med i barometrarna anmäler man sig årsvis till varje barometer genom att anmäla sin hund via mail till resultat@spkk.se . Anmäl hunden innan första tävlingen ni ska delta i. Om hunden anmäls till barometern senare räknas endast resultat som erhålls efter det datum anmälan mottogs. Inget poäng utdelas retroaktivt.
2. För att en barometer ska aktiveras ska det finnas minst startande 3 tävlingsekipage i kategorin.
3. När det är minst 10 ekipage startande i en gren delas pris ut för bästa hane/bästa tik
4. Ägare* av utställd hund skall vara medlem i SPKK vid tävlingstillfället för att kunna tillgodoräkna sig poäng. Poängtilldelning sker alltså inte retroaktivt. Om någon av hundens ägare utgår ur klubben under året förfaller intjänade poäng för berörd hund.
5. Endast officiella tävlingar och prov i Sverige räknas (SKK/SDHK/SBK), samt att SPKKs klubbutställningar ger deltagarpoäng.
6. I varje barometer kan varje hund tillgodoräkna sig max 5 resultat under året. Undantaget ”Arbetande Hund” där max 10 resultat räknas, samt poäng ges för genomfört BPH eller MH-beskrivning utöver dessa 10 resultat.
7. Anmäld hund måste vara av rasen Prazsky Krysarik och registrerad i SKKs register.
8. Tävlingsåret sträcker sig mellan 1 januari till 31 december.
Resultatredovisning:
Tävlingsresultat behöver ej skickas in. Dessa kontrolleras via SKK’s Hunddata av den barometeransvarige.
Maila alla barometerrelaterade frågor till: resultat@spkk.se.
*Ägare = samtliga ägare, delägare, kennelinnehavare och liknande som innehar hel eller delvis äganderätt i hunden. När det gäller hundar hos fodervärd är det den person som innehar tävlingsrätten som måste vara medlem (det framgår av fodervärdsavtalet). Ägarbevis/delägar/foderavtal eller annat dokument som styrker tävlingsrätten skall kunna visas upp för SPKK vid anmodan.

Priser (delas ut på Årsmötet året efter barometrarna avgjorts):

Årets ”X”, färre än 10 startande: 1 rosett till vinnaren, diplom till 1-3e plac

Årets ”X”, 10 startande eller fler: Diplom och rosett till 1-3e plac i vardera kön.

BPH, MH-pris: Diplom eller rosett

Årets ”X”
, färre än 3 startande: Barometern aktiveras ej, samtliga anmälda hundar som startat i grenen (dvs. 1-2 hundar) erhåller hederspris


 

Årets Utställnings-PK:

Generella reglerna gäller.

Alla hundar som blir placerade i Bästa Tik respektive Bästa Hane (BIR/BIM samt BH-2 till BH-4, BT2 till BT-4) får poäng.

BIR ger 20 p + 1p per slagen hund i båda könen
BIM ger 10 p + 1 p per slagen hund i eget kön
2:a plac ger 5 poäng + 1 poäng per slagen hund i eget kön
3:e plac ger 4 poäng + 1 poäng per slagen hund i eget kön
4:e plac ger 3 poäng + 1 poäng per slagen hund i eget kön

Som slagen hund räknas deltagande hund på utställningen, anmäld hund som ej visas, räknas ej med.

Alla poängställningar under året räknas som preliminära till dess den slutliga kontrollräkningen har gjorts efter årets sista officiella utställning.

Publicering av resultat i barometern
Du behöver inte skicka in dina utställningsresultat till utställningsbarometern då dessa skickas till SPKK av SKK/arrangören. Alla föranmälda medlemshundar läggs in i barometern.
OBS! Om ditt resultat inte syns i barometern efter att utställningen beräknats kan det även bero på att vi inte har korrekta ägaruppgifter. Hör då av dig till resultat@spkk.se


 

Årets Arbetande PK:

Generella reglerna gäller, med följande undantag och tillägg:

Man får tillgodoräkna sig max 20p från varje disciplin och man måste ha resultat från minst två (2) av disciplinerna för att få vara med i ”Arbetande hund”. Ju fler resultat man har desto större är chansen till en bra placering. Här är det inte topprestationer och stjärnor som ska premieras – det är den PK som är mest allroundmeriterad som ska vinna! Vid ev. lika poäng vid årets slut, ska hund med resultat från flest discipliner placeras före hund med färre discipliner. Vid lika antal discipliner delas förstapriset mellan hundarna.

Poängberäkning:

BPH eller MH-beskrivning ger 5p utöver disciplinpoängen och följer med hunden kommande år.

AGILITY max 20p

Certifikat = 10p
Felfritt lopp, klass 3 = 19p
Upp till 10 fel, klass 3 = 18p
Felfritt lopp, klass 2 = 15p
Upp till 5 fel, klass 2 = 14p
Upp till 10 fel, klass 2 = 13pFelfritt lopp, klass 1 = 10p
Upp till 5 fel, klass 1 = 9p
Upp till 10 fel, klass 1 = 8p

Deltagarpoäng:

Max 20 fel, klass 3 = 5p
Max 20 fel, klass 2 = 3p
Max 20 fel, klass 1 = 2p

 

FREESTYLE/HtM max 20p

Uppflyttning klass 3 = 15p
50-70p klass 3 = 12pUppflyttning klass 2 = 10p
50-70p klass 2 = 6p

Uppflyttning klass 1 = 5p
50-70p klass 1 = 3p

Deltagarpoäng:
30-49 poäng i
Klass 3 = 3p
Klass 2 = 2p
Klass 1 = 1p

RALLYLYDNAD max 20p

Uppflytt :10 p
Ej uppflytt: 3p

LYDNAD max 20p

1:a elitklass = 20p
2:a elitklass = 19p
3:a elitklass = 18p

1:a klass 3 = 15p
2:a klass 3 = 14p
3:a klass 3 = 13p

1:a klass 2 = 12p
2:a klass 2 = 11p
3:a klass 2 = 10p

1:a klass 1 = 9p
2:a klass 1 = 7p
3:a klass 1 = 5p

Deltagarpoäng:
120-190p, Elitklass = 5p
120-190p, klass 3 = 4p
60-99p, klass 2 = 3p
60-99p, klass 1 = 2p

 VILTSPÅR max 20p

HP = 5p
1:a öppenklass = 10p
2:a öppenklass = 7p
3:a öppenklass = 5p

Godkänd anlagsklass = 6p

Deltagarpoäng: Start = 2p

 NOSEWORK max 20p

Godk doftprov
10 p


 

Årets Lydnads-PK:

Generella reglerna gäller.

 

Poängberäkning:

Betyget för resp. tävling plus extrapoäng delas med angiven koefficient (koeff = ett angivet värde), därefter läggs bonuspoäng till.

Extrapoäng:

Placeringspoäng: 1-5e plac = 10, 8, 6, 4 till 2 bonuspoäng (minst 3:e pris i resultat krävs), läggs till slutbetyget innan delning med koeff.

Deltagandepoäng (5p) ges oavsett resultat, och läggs till slutbetyget innan delning.

För varje tävling ges bonuspoäng enligt följande (läggs till efter delning med koeff):

Klass 1, koeff 20                    Poäng
3:e pris (100-139.5 p)                1,02:a pris (140-159.5 p)                1,51:a pris (160-200 p)                   2,0
Klass 2, koeff 20                    Poäng3:e pris (100-139.5 p)               1,52:a pris (140-159.5 p)               2,01:a pris (160-200 p)                   3,0
Klass 3, koeff 32                    Poäng3:e pris (192-223.5 p)                2,02:a pris (224-254.5 p)                3,01:a pris (255-320 p)                   4,0 Elit, koeff 32                          Poäng3:e pris (192-223.5 p)                3,02:a pris (224-254.5 p)                4,01:a pris (255-320 p)                   5,0

Exempel: 165 poäng i klass 1 samt en 2:a placering och poäng för deltagande ger:
165 (resultatet) + 8 (placeringen) + 5 (deltagarpoäng) = 178p, vidare 178 / 20 (koeff för klass 1) =
8.9 + 2,0 (bonuspoängen) = 10.9 poäng


Årets Agility-PK:

Generella reglerna gäller.

Placeringspoäng:

1:a – 25p

2:a – 20p

3:a – 15p

4:a – 10p

5:a – 9p

6:a – 8p

7:a – 7p

8:a – 6p

9:a – 5p

10:a – 4p

Tilläggspoäng:

”Placeringspoäng”:

Vid placering 1-10 delas 1 poäng ut per 10 deltagare i klassen.
Exempel:
Det är 50 ekipage anmälda i klassen, placering 1:a = 25+5 = 30 p. Placering 10:a = 5+5 = 10 poäng.
”Gå runt-poäng”:

• 2 poäng, till ekipage som utan att diskvalificera sig deltagit i en officiell klass utan att placera sig

bland de tio bästa.

• 1 poäng, till ekipage som startar i lopp men blir diskvalificerade*.
Placeringspoäng och Gå-runt-poäng kan ej kombineras.
*OBS!
Minst ett lopp under året utan diskning för att få tillgodogöra sig ”Gå-runt”-poäng.

Uppflyttningspoäng:
Uppflyttning/SM- pinne ger 10 poäng extra utöver placeringspoängen vid detta tävlingstillfälle.

CERT Poäng:
Ett CERT ger 10 poäng extra utöver placeringspoängen vid detta tävlingstillfälle.


 

Årets Viltspårs-PK:

Generella reglerna gäller, med följande tillägg:
1. Vid samma poäng vinner den hund som har flest HP. Skulle det fortfarande vara oavgjort premieras följande i tur och ordning: Flest antal 1:a pris, 2:a pris osv.
Om ställningen fortfarande är lika koras två vinnare.
2. Resultat från prov där hunden ej blir godkänd i anlagsklass eller om den nollas i öppen klass får ej tillgodoräknas.
3. HP i anlagsklass är inofficiellt och kan inte medräknas.

Grundpoäng

Moment 1 Spårningsförmåga
Utmärkt 4 poäng
God 2 poäng
Mindre god 1 poäng
Ej godtagbart 0 poäng
Moment 2 Arbetstempo
Lämpligt 4 poäng
Mindre lämpligt 2 poäng
Olämpligt 0 poäng
Moment 3 Självständighet
Ej behövt ingripande eller hjälp 4 poäng
Endast ett ingripande eller hjälp 2 poäng
Högst två ingripande eller hjälp 1 poäng
Fler ingripande eller hjälp 0 poäng
Moment 2 Skottprövning
Godkänd 4 poäng
Ej godkänd / ej prövad 0 poäng

Anlagsklass
Godkänd 8 poäng

Öppen klass
1:a pris 20 poäng
2:a pris 15 poäng
3.e pris 10 poäng
HP 5 poäng

 


 

Årets Freestyle-PK:
(Både FS och HtM räknas)

Generella reglerna gäller.

Genomförd start FS eller HtM oavsett klass: 1p

Klass 1
Uppflyttning: 5p
FD 1: 10p

Klass 2
Uppflyttning: 10p
FD 2: 15p

Klass 3
Cert: 15p
FD 3/Free CH: 20p

Exempel:
* Hund 1: har tävlat i klass 1, 1 ggr och fått uppflyttnings poäng = 5p + 1 p för genomförd start = totalt 6p.

* Hund 2: har startat i klass 1, 5 ggr och fått uppflyttningspoäng alla ggr= 5p (genomförda starter) + 5p (uppflyttning) + 5p (FSD1) = Totalt 15p.
Man kan bara ta uppflyttningspoäng 1 gång per klass!