Arbetet med revidering av RAS

Det är nu dags att börja på en revidering av RAS då en ny reviderad version ska finnas ute år 2015. Den rasspecifika avelsstrategin (RAS) är en handlingsplan för aveln av prazsky krysarik i Sverige. Den beskriver både problem och starka sidor som finns inom rasen och...

RAS utvärdering 2011

Inledning När arbetet gjorts med att sammanställa statistiken för utvärderingen av RAS måste vi tyvärr säga att vi blev rent av förundrad över hur vissa uppfödare missköter sin avel och sitt ansvar gentemot sina djur. Dessa uppfödare måste börja ta i beaktande rasens...

Skillnad mellan prazsky krysarik och andra raser

I inlägget finns några bilder som är utvalda för att visa skillnader mellan prazsky krysarik och några raser som har visa exteriöra likheter med denna. Bilderna är inte tänkta att visa ”perfekta” hundar.

Populationen pk

I dagsläget finns det bara några tusen Prazsky Krysarik i världen och under hundra registrerade i Sverige. Många färre av dessa finns i aktiv avel, så den riktiga avelspopulationen är mindre. Detta gör att rasen är känslig för inavel och kommer att fortsätta att vara det för lång framtid…

Avelsstrategier

SPKK har i dagsläget inga rekommendationer angående rasbundna sjukdomar.
Anledningen till detta är att vi är en nybliven rasklubb och har blivit rekommenderade av SKK att avvakta med avelsrekommendationer till dess vi har mer statistik om rasens hälsoläge i Sverige…