Om BPH

BPH – VILKEN PERSONLIGHET HAR DIN HUND?   Alla våra hundar är olika – de har sin alldeles egen personlighet. Oavsett vilken ras du äger är du välkommen med din hund till SKKs mentalbeskrivning BPH – Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund – där du kan lära...

HUNDARS MENTALITET – info från SKK

HUNDARS MENTALITET - EN FRÅGA FÖR ALLA (Läs mer om BPH här) Text: Åsa Lindholm, Helena Frögéli Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse och organisationens högst beslutande organ Kennelfullmäktige har beslutat att hundars mentalitet ska vara ett prioriterat område. Det...

Svenska hundar allt mindre inavlade

SKK har gjort en sammanställning över den genomsnittliga inavelsgraden hos svenska hundar och sett en tydlig i att inavelsökningen successivt avtagit sedan 1990-talet. SKK tolkar det som att uppfödarna blivit mer medvetna om riskerna med inavel. Man kan fråga sig om man kan se samma kunskapsökning i vår egen ras.